University of Twente Student Theses

Login

Samenwerkend leren in 4 havo : Een onderzoek naar de invloed van samenwerkend leren op de motivatie in 4 havo.

Eshuis, Peter (2010) Samenwerkend leren in 4 havo : Een onderzoek naar de invloed van samenwerkend leren op de motivatie in 4 havo.

[img] PDF
458kB
Abstract:Op het Maartenscollege te Haren bestaat in het schooljaar 2009-2010 het probleem dat van de populatie 4 havo leerlingen 50% een cijferlijst heeft die aan het eind van het jaar doubleren tot gevolg heeft. De oorzaken hiervoor worden met name gezocht in het ontbreken van een goede werkhouding en het ontbreken van voldoende motivatie. In het kader van het onderzoek van onderwijs is het daarom interessant om te onderzoek of er in de lessen wiskunde A in 4 havo iets veranderd kan worden zodat de motivatie van de leerlingen verhoogd kan worden. Een onderwerp dat hiervoor gebruikt kan worden is samenwerkend leren. Dit is een onderwerp dat al onderzocht is binnen het wiskundeonderwijs, maar er is nog geen eenduidig antwoord op de vraag of het de motivatie van leerlingen ook verhoogt. In dit onderzoek van onderwijs wordt daarom geprobeerd om antwoord te geven op de onderzoeksvraag: Verhoogt samenwerkend leren in 4 havo de motivatie van de leerlingen? Om antwoord te krijgen op deze vraag is het onderzoek uitgevoerd in twee 4 havo klassen. Een van de klassen heeft gediend als interventiegroep (n=22) en de andere klas als controlegroep (n=25). Beide groepen kregen les over statistische verwerking, maar in de lessenserie van de interventiegroep is het samenwerkend leren geïntegreerd terwijl de controlegroep op de normale wijze les kregen. De lessenserie is uitgevoerd in een periode van twee weken en beide groepen hebben zowel voor als na de lessenserie een vragenlijst ingevuld, waarbij het deel van de vragen die gericht waren op het samenwerkend leren alleen zijn ingevuld door de interventiegroep. Nadat de lessenserie is uitgevoerd en de data van de vragenlijsten verwerkt is, was het mogelijk enkele conclusies te trekken. De belangrijkste conclusie is dat het implementeren van samenwerkend leren bij wiskunde A in 4 havo niet motiverend werkt voor de leerlingen en dat de houding van leerlingen ten opzichte van wiskunde niet veranderd is. Er kan daarnaast geconcludeerd worden dat de leerlingen samenwerkend leren niet als positief ervaren hebben. Op het moment dat er in de toekomst verder onderzoek wordt gedaan naar de motiverende werking van samenwerkend leren op leerlingen van 4 havo, dan is het aan te bevelen om dit over een langere periode te doen. Verder is het verstandig om bij de samenstelling van de groepen rekening te houding met de wensen van leerlingen om de motivatie van leerlingen te verhogen. Het is daarnaast interessant om bij toekomstig onderzoek het geslacht van leerlingen mee te nemen in het onderzoek. Een laatste aanbeveling is om de opdrachten zo aan te passen dat leerlingen elkaar nodig hebben om de opdrachten uit te kunnen voeren en zo gedwongen worden om samen te werken.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64367
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page