University of Twente Student Theses

Login

Begrippenkaart beter samenvatten?

Palsma, P.H. (2010) Begrippenkaart beter samenvatten?

[img] PDF
3MB
Abstract:In dit onderzoek wordt het leereffect van begrippenkaarten vergeleken met klassiek samenvatten. Dit gebeurt op verschillende onderdelen, te weten: begrijpen, uitvoeren, lesrendement en motivatie. Voor het vak natuurkunde is begrip erg belangrijk. Wanneer men niet begrijpt wat de concepten betekenen of doen, is het lastig ermee te werken. Begrippenkaarten moeten hier verbetering in aanbrengen. Verder bestaat Natuurkunde vooral uit het oefenen en maken van sommen. Het gebruik van een begrippenkaart of een klassieke samenvatting maakt op dit onderdeel geen verschil. Het lesrendement is de vooruitgang die een leerling behaald in een lessenserie. Er werd verwacht dat het gebruik van een begrippenkaart, een beter lesrendement zou geven. Als leerlingen iets leuk vinden, zullen ze er sneller iets van leren dan wanneer ze met tegenzin met de werkvorm aan de slag gaan. Vandaar dat de motivatie ook wordt meegenomen. Verwacht wordt dat het werken met begrippenkaarten een positief effect zal hebben op de motivatie van de leerlingen. In een gewone lessenserie is omwille van het onderzoek een structureel reflectiemoment ingelast. Tijdens dit reflectiemoment gingen de leerlingen aan de slag met hun reflectiemiddel. Voor de experimentele groep was dit middel een begrippenkaart, terwijl de controlegroep aan de slag ging met een klassieke samenvatting. Op die manier besteden beide klassen evenveel tijd aan hun reflectiemiddel. Door het reflectiemiddel structureel toe te passen, gingen leerlingen het zien als een stuk gereedschap. Bovendien was het mogelijk om het gemaakte werk uit te bouwen en daardoor de groeiende kennis over een onderwerp inzichtelijk te maken. Na uitvoering van het onderzoek bleek dat er geen verschil was tussen het gebruik van een begrippenkaart of een klassieke samenvatting wanneer deze structureel worden ingezet. Dit geldt voor alle onderzochte onderdelen. Wanneer de beide klassen echter worden vergeleken met een parallelklas, blijkt het inlassen van een structureel reflectiemoment wel een significante invloed te hebben. Een structureel reflectiemoment zorgt wel voor hogere cijfers, terwijl de klassen anders vergelijkbaar presteren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64372
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page