University of Twente Student Theses

Login

Worden doelstellingen nieuwe scheikunde gehaald met de module : Groeien planten beter met chili-salpeter?

Vreeswijk, Saskia and Brenneisen, Laura (2012) Worden doelstellingen nieuwe scheikunde gehaald met de module : Groeien planten beter met chili-salpeter?

[img] PDF
2MB
Abstract:De nieuwe lesmethode Nieuwe Scheikunde komt eraan. Dalende leerlingaantallen en het negatieve beeld van scheikunde bij leerlingen hebben aanleiding gegeven tot een onderwijsvernieuwing. De doelstellingen van Nieuwe Scheikunde zijn onder andere om het onderwijs voor de leerlingen aantrekkelijker en relevanter te maken. Met modulair context-concept gebaseerd onderwijs wordt getracht om deze doelstellingen te bereiken. In de modules worden verschillende werkvormen ingezet waarbij van de leerlingen meer zelfstandigheid wordt verwacht en leerlingen moeten samenwerken. Het afgelopen jaar is in het Docent Ontwikkel Team een module herontworpen die wij gebruikt hebben voor ons onderzoek. Onze onderzoeksvraag luidt: Worden de doelstellingen van de Nieuwe Scheikunde gehaald met de aangepaste module ‘Groeien planten beter met chilisalpeter?’? Bij dit onderzoek hebben wij ons gericht op vier aspecten te weten: Attitude, Context, Werkvormen en Leeropbrengst. Voor de validiteit hebben wij gebruik gemaakt van verschillende meetinstrumenten, namelijk een vragenlijst, observaties, interviews en toetsen. In de analyse van de vragenlijsten zijn de resultaten van pretest en posttest per leerling gekoppeld en verwerkt met het statistisch programma SPSS. Voor de betrouwbaarheid is het onderzoek op twee scholen uitgevoerd. Op het Bataafs Lyceum zijn in 4 vwo een experimentele klas en een controle klas onderzocht. Op het St Canisius zijn alleen experimentele klassen onderzocht, te weten twee 4 vwo en twee 4 havo klassen. Uit het onderzoek volgt dat door de afwisseling van werkvormen het enthousiasme van leerlingen wordt verhoogd. Of de Nieuwe Scheikunde leerlingen aanspreekt hangt af van persoonlijke voorkeuren. Scheikunde wordt voor de leerlingen relevanter door de context. Zowel leerlingen als docent moeten wennen aan de nieuwe werkvormen. De onderzochte doelstellingen voor Nieuwe Scheikunde zijn nog niet bereikt. Het onderzoek laat zien dat leerlingen over het algemeen positief reageren op het werken met de module, maar nog kanttekeningen plaatsen bij de uitvoering. Daarnaast dient er aandacht besteed te worden aan de toetsbaarheid van de vaardigheden. Het is aan te bevelen om Nieuwe Scheikunde zo te implementeren dat docenten eerst de vaardigheden aanleren om de nieuwe lesmethode op een succesvolle manier bij de leerlingen te introduceren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64381
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page