University of Twente Student Theses

Login

Naar een informatieoverdracht-practicum voor het NiNa-domein “Communicatie: Ver en dichtbij”

Droogendijk, Harmen (2012) Naar een informatieoverdracht-practicum voor het NiNa-domein “Communicatie: Ver en dichtbij”.

[img] PDF
1MB
Abstract:Eén van de nieuwe onderdelen binnen de Nieuwe Natuurkunde (NiNa) is “Telecommunicatie”, wat aansluit op het onderdeel “Trillingen en golven”. Voor dit nieuwe onderdeel is in het kader van dit onderzoek een practicum ontworpen, ontwikkeld en getest. Het practicum is gericht op leerlingen 4 HAVO en bedekt vijf eindtermen die horen bij de NiNa-module “Communicatie: Ver en dichtbij”. De leerlingen werken bij het practicum aan de hand van een practicumhandleiding waarbij ze leren hoe modulatie in de praktijk werkt, welke onderdelen hierbij een belangrijke rol spelen en hoe bepaalde eigenschappen die horen bij amplitude modulatie (AM) kunnen worden bepaald. Om het begrip van leerlingen te toetsen nadat ze het practicum hebben uitgevoerd worden twee begripsniveaus gehanteerd. Leerlingen op het grondniveau laten zien dat ze over de basis van zenden, ontvangen en modulatie beschikken. Het beschrijvend niveau wordt gekenmerkt door het uitleggen van de essentie en het nut van zenden, ontvangen en modulatie. Resultaten van het practicum, dat is afgenomen bij 54 leerlingen 4 HAVO op het Twents Carmel College (locatie de Thij) te Oldenzaal, laten zien dat leerlingen een redelijk begrip hebben op het grondniveau en een twijfelachtig begrip op het beschrijvend niveau. In algemene zin levert het practicum een toevoeging en verbetering op voor het begripsniveau van leerlingen 4 HAVO voor modulatie en informatieoverdracht (zenden en ontvangen). Leerlingen laten met de gestelde regeling voor het practicumcijfer allemaal een voldoende zien, waarvan de meeste leerlingen een ruime voldoende of meer. Op basis van een practicumanalyse kan worden gesteld dat het practicum op basis van effectiviteit een positief oordeel krijgt. Daarnaast geven ook de leerlingen aan het een leuk én leerzaam practicum te vinden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64386
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page