University of Twente Student Theses

Login

Blue energy: Kwalitatief onderzoek naar de factoren die het publiek beïnvloeden bij de vorming van een houding ten opzichte van Blue Energy

Elizen, R.A. (2012) Blue energy: Kwalitatief onderzoek naar de factoren die het publiek beïnvloeden bij de vorming van een houding ten opzichte van Blue Energy.

[img] PDF
908kB
Abstract:Sinds de jaren 1970 is het duidelijk dat de olie- en gasvoorraden opraken en moet er gezocht worden naar nieuwe methoden om in de toenemende vraag naar energie te voorzien. Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe technieken om energie te winnen uit duurzame bronnen. Het publiek blijkt niet elke nieuwe energietechnologie te omarmen. De technische oplossing is niet de enige factor die meespeelt, maar ook sociale, psychologische en culturele factoren spelen een rol bij de vorming van een houding ten opzichte van nieuwe energietechnologieën. In dit onderzoek zijn factoren die een rol kunnen gaan spelen bij een nieuwe energietechnologie, blue energy, onderzocht. Deze technologie wordt nu nog niet, maar binnenkort in de Afsluitdijk, toegepast om elektriciteit op te wekken uit de menging van zout en zoet water. Het social amplification and attenuation of risk framework (SARF) beschrijft hoe de houding van het publiek wordt gevormd door verschillende versterkende en uitdempende factoren. Vier factoren die naar voren kwamen bij voorgaand onderzoek, gedaan naar factoren die de houding beïnvloeden van het publiek bij andere nieuwe energietechnologieën, zijn onderzocht. Er is gekeken naar technologieën zoals wind- en zonne-energie, energie uit biomassa, CO2-opslag en kernenergie. De vier factoren die zijn onderzocht zijn waarneembaarheid, kennis en begrip, betrokkenheid en risicoperceptie. In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief onderzoek omdat er nog geen voorgaand onderzoek is naar attitudevorming bij blue energy. Doordat met het SARF model een palet aan argumenten exploratief wordt onderzocht, is kwalitatief onderzoek het meest geschikt in dit geval. Semi-gestructureerde interviews met direct en indirect betrokkenen hebben inzicht gegeven in belangrijke aspecten bij de verschillende genoemde factoren in de blue energy technologie. De resultaten van de interviews laten zien dat alle vier de onderzochte factoren een rol kunnen spelen bij attitudevorming, zowel amplificerend als attenuerend. Het gaat hierbij vooral om de manier waarop de technologie wordt geïmplementeerd en hoe er rekening wordt gehouden met de wensen van het publiek. Aandacht voor deze factoren kan van grote invloed zijn op de vorming van de houding van het publiek. Bij het Afsluitdijkproject zal hier dus aandacht aan besteed kunnen worden. Ook kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruikt kunnen worden bij vervolgonderzoek over attitudes bij blue energy ten opzichte van andere energietechnologieën.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64388
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page