University of Twente Student Theses

Login

De toepassing van applets voor het bevorderen van het inzicht bij beeldvorming en beeldconstructie in de optica

Gehling, Rens (2012) De toepassing van applets voor het bevorderen van het inzicht bij beeldvorming en beeldconstructie in de optica.

[img] PDF
553kB
Abstract:In dit document wordt stapsgewijs het traject van het onderzoek beschreven dat in het kader van het vak Onderzoek voor Onderwijs is uitgevoerd. Dit onderzoek spitst zich toe op het gebruik van applets in de natuurkundeles op het voortgezet onderwijs. Daarvoor richt het zich tot de toepassing van een applet voor beeldvorming en beeldconstructie in het domein optica. De applet is gebruikt als practicum bij een 4Havo klas op het Bataafs Lyceum. Het verslag begint door eerst aan te gegeven wat de reden is voor de keuze van het onderwerp om vervolgens te bekijken wat er al bekend is op dit gebied. In hoofdstuk 4 wordt het design van het onderzoek toegelicht. De eerste paragraaf gaat over de totstandkoming van het design en hoe het onderzoek verder is opgebouwd. In de paragrafen daarna wordt dit verder toelicht met in de laatste paragraaf een analyse. In deze analyse wordt gekeken naar de moeilijkheden die leerlingen ondervinden en dit wordt gekoppeld aan een mogelijke oplossing die het gebruik van een applet hiervoor zou kunnen bieden. In de twee hoofdstukken daarna, hoofdstuk 0 en 0, worden achtereenvolgens de doelstelling en methode kort beschreven. Vervolgens gaat hoofdstuk 0 verder in op de uitvoering van het experiment. Daarbij wordt aandacht besteed aan de observaties die gedaan zijn tijdens het experiment en de mening van de leerlingen. De resultaten van het experiment zijn weergegeven in hoofdstuk 0, en belangrijk daarbij zijn een zestal grafieken met daarin de score per leerling en per vraag op de pré‐ en post‐test. Om te evalueren in hoeverre de toepassing van de applet succesvol is, wordt er gekeken naar een viertal onderwerpen, te weten: de vraagstelling van de beide toetsen, de leerresultaten, overige factoren en als laatste de werkvorm. Al deze onderwerpen komen aan de orde in aparte paragrafen in hoofdstuk 0. Hoofdstuk 0 en 11 bevatten de conclusie en aanbevelingen waarna de literatuurlijst en bijlagen volgen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64389
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page