University of Twente Student Theses

Login

Werken aan Scientific Citizenship in groep 8 van het primair onderwijs : Exploratief onderzoek naar mogelijkheden

Houben, Yves (2012) Werken aan Scientific Citizenship in groep 8 van het primair onderwijs : Exploratief onderzoek naar mogelijkheden.

[img] PDF
3MB
Abstract:thesis beschrijft een exploratief onderzoek naar de mogelijkheden om bij te dragen aan Scientific Citizenship van leerlingen van groep 8 van het primair onderwijs. De opdrachtgever, Stichting Techniekpromotie, wil graag meer inzicht krijgen hierin en draagt fusie-energie als casus aan. Met name de haalbaarheid van het werken aan Scientific Citizenship met deze doelgroep en de manier waarop dit zou kunnen zijn onbekend. Volgens de literatuur speelt Scientific Citizenship zich af op een continuüm met de dimensies Public Competence aan de ene kant en Public Participation aan de andere kant. Wanneer deze dimensies in balans zijn, spreekt men van Scientific Citizenship. In dit onderzoek is gekozen voor het nemen van vier stappen om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen. Ten eerste is er een documentenanalyse uitgevoerd. Deze documentenanalyse beschrijft en analyseert acht gevonden initiatieven die de casus fusie-energie behandelen. Daarna is er met de kennis vanuit het theoretisch kader en de documentenanalyse een lesontwerp gemaakt. De derde stap is de beoordeling van dit ontwerp door drie experts. Het hierna verbeterde lesontwerp is als pilot uitgevoerd in klassen en uitgebreid geëvalueerd met vragenlijsten, observatieverslagen, opnames van een deel van het lesontwerp en evaluatie-interviews. De documentenanalyse laat zien dat de meeste bestaande initiatieven zich binnen het continuüm dicht aan de kant van de Public Competence dimensie bevinden. Het gemaakte lesontwerp besteedt expliciet meer aandacht aan de elementen uit de Public Participation dimensie. Het lesontwerp dat gemaakt is bestaat uit vier lessen die achtereenvolgens een inleiding op het thema geven, leerlingen energiebronnen laten ontdekken en onderzoeken, leerlingen een mening laten vormen over fusie-energie en uiteindelijk de leerlingen een groepsdiscussie laat voeren. De evaluatie van de pilots laat zien dat er door de leerlingen vooruitgang is geboekt op elementen uit zowel de Public Competence als de Public Participation dimensie. Dit betekent dat het gemaakte lesontwerp inderdaad meer richting de Public Participation kant zit binnen het continuüm. Over het in balans zijn van deze dimensies, is geen uitspraak te doen. Het uitgevoerde onderzoek is exploratief een heeft slechts een beperkt aantal deelnemers (48). Daardoor vallen de resultaten niet te generaliseren naar een bredere leeftijdsgroep. Er is een aantal elementen die de resultaten positief beïnvloed kunnen hebben zoals het enthousiasme van de pilotbegeleiders (leerkrachten en experts). Daarnaast is het meten van het effect van deze activiteit op lange termijn nog niet mogelijk vanwege de looptijd van dit onderzoek. Het advies voor Stichting Techniekpromotie is het doorzetten van het ontwikkelen van activiteiten voor primair onderwijs die bijdragen aan Scientific Citizenship. Dit onderzoek heeft namelijk laten zien dat het haalbaar is om leerlingen te laten werken aan de bijbehorende elementen. Hierbij kan het gemaakte lesontwerp als inspiratiebron dienen. Dit onderzoek draagt bij aan het starten van het ontwikkelen van Scientific Citizenship bij leerlingen op de basisschool. Het aantonen van de haalbaarheid van activiteiten met deze doelstelling is een eerste stap op weg naar een programma dat hier aandacht aan besteedt.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64392
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page