University of Twente Student Theses

Login

Gebruik van Rubrics voor de beoordeling van presentaties van 4-HAVO Technasium leerlingen

Meer, Robert van der (2012) Gebruik van Rubrics voor de beoordeling van presentaties van 4-HAVO Technasium leerlingen.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit werk is onderzocht of Rubrics kunnen helpen bij het beoordelen van presentaties binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Als eerste is een presentatie Rubric ontwikkeld voor 4-HAVO leerlingen gebaseerd op een literatuur studie en docent- en leerling interviews. Deze rubric is daarna getest, door middel van een schaduw beoordeling, in een 4-HAVO klas op het OSG-Erasmus te Almelo. De klas bestond uit 15 leerlingen en 2 docenten, dus bij alle getrokken conclusies moet in gedachten gehouden worden dat de geteste groep vrij klein was. De resultaten van de test beoordeling In dit onderzoek zijn duidelijke aanwijzingen gevonden dat deze Rubric de docenten kan helpen bij het beoordelen van presentaties. Dit bleek onder andere uit de onderlinge correlatie tussen de Rubric scores van de docenten (R = 0.55 met p < 0.0002) en uit de correlatie tussen de cijfers en de Rubric scores van de docenten (R = 0.68 met p = 0.02). Daarnaast is gebleken dat deze Rubric een signalerende functie had met betrekking tot vaardigheden die de leerlingen (nog) niet begrijpen. Zo bleken leerlingen vooral niet goed te weten wat ze met hun presentaties eigenlijk probeerden te bereiken, wat ook door de opdrachtgevers en docenten vaak werd opgemerkt. Het gebruik van deze Rubric voor peer-beoordeling door leerlingen onderling is ook bestudeerd, maar hoewel hier een duidelijke correlatie gevonden is (R = 0.62 met p < 0.001), lijkt dit (deels) veroorzaakt te worden doordat leerlingen niet weten hoe ze moeten scoren en daarom allemaal hetzelfde invulden. Van de 19 leerling scores zaten er namelijk 16 tussen de 2.5 en 3.5 punt, terwijl dit maar voor 5 van de 11 docent scores geldt. Tenslotte is ook bestudeerd of deze rubric vakoverstijgend gebruikt zou kunnen worden. Hiertoe zijn 2 andere 4-HAVO docenten geïnterviewd die verder niet bij O&O betrokken zijn. Alle geïnterviewde docenten stonden erg positief tegenover een vakoverstijgende rubric en zagen ook veel voordelen met betrekking tot bijvoorbeeld de doorlopende leerlijn en mogelijke tijdswinst. Op basis van dit werk is dus ook een voorstel voor een vakoverstijgende rubric gedaan, die echter nog niet verder getest is.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64396
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page