University of Twente Student Theses

Login

Life cycle methoden in de vastgoedsfeer: ONDERZOEKSRAPPORT met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar een methode, die inzicht geeft in voor defensie belangrijke beslisparameters, op het raakvlak tussen investeringen en exploitatie in de vastgoedsfeer, met oog voor onzekerheden in de toekomst

Francissen, Ing. R.G.L. (2007) Life cycle methoden in de vastgoedsfeer: ONDERZOEKSRAPPORT met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar een methode, die inzicht geeft in voor defensie belangrijke beslisparameters, op het raakvlak tussen investeringen en exploitatie in de vastgoedsfeer, met oog voor onzekerheden in de toekomst.

[img] PDF
6MB
Abstract:In een duurzame samenleving worden handelingen beoordeeld op gevolgen voor de toekomst. Dit geldt ook voor vastgoedinvesteringen. In de huidige procesgang intern Defensie maken afwegingen in het kader van het vaststellen van investeringen, die renderen gedurende de exploitatiefase, niet of nauwelijks onderdeel uit van het investeringsproces bij vastgoedprojecten. Taak- en budgetscheiding maken, wanneer belangen niet (altijd) in overeenstemming zijn, dat het wenselijk is dat er afspraken worden gemaakt hoe te handelen, tenminste in die situaties dat belangen niet in overeenstemming zijn. Jaarlijks wordt door Defensie circa M€ 80 aan het onderhoud van de gebouwen besteed. Door Task Force Delta [TFD, 2006] is ingeschat dat M€ 100 aan energiekosten wordt gemaakt en M€ 50 aan schoonmaakkosten. Dit deel van de defensie-exploitatielast bedraagt derhalve circa M€ 230 per jaar. Deze inschatting komt overeen met bevindingen van dit onderzoek, naar de spreiding van kosten over de investering en exploitatie. Voorliggend onderzoek heeft zich gericht op het ontwikkelen van een methode, die inzicht geeft in voor Defensie belangrijke beslisparameters in de vastgoedsfeer, op het moment van investeren en waarbij oog is voor onzekerheden in de toekomst, zodat investering en exploitatie beter op elkaar worden afgestemd. Dit onderzoek wijst uit dat Life Cycle Costing (LCC) als methodiek, geschikt is indien een drietal belangrijke aspecten in ogenschouw worden genomen: Aansluiten bij de beschreven benadering van Life Cylce Analyse (LCA); Verbeteren van de kennis - en communicatie over de verdiensten van LCC en; Oog voor onzekerheden in de toekomst.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Commando Dienstencentra
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/644
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page