University of Twente Student Theses

Login

De OSDE methode : Het toepassen van ‘Open Spaces for Dialogue and Enquiry’ in lessen maatschappijleer

Tjoonk, Leonie (2012) De OSDE methode : Het toepassen van ‘Open Spaces for Dialogue and Enquiry’ in lessen maatschappijleer.

[img] PDF
1MB
Abstract:Tijdens mijn stage lessen op de school heb ik gemerkt dat het soms moeilijk was de lessen over het thema pluriforme samenleving vorm te geven. Ik gebruikte op de school het lesboek van de Delphi-methode1 in havo en vwo. In dit boek zit een paragraaf over het verband tussen criminaliteit en etnische minderheden. Het boek legt uit dat criminaliteit het meeste voorkomt ‘op de laagste sporten van de sociaaleconomische ladder’. Veel mensen uit de grootste groepen etnische minderheden behoren tot deze onderste laag. Daarom mag volgens het boek verwacht worden dat deze mensen in deze groepen zich vaker schuldig maken aan criminaliteit. In de klassen waar ik lesgaf werd echter snel een verkeerde conclusie getrokken: alle etnische minderheden zijn criminelen. Met dit soort controversiële onderwerpen moet voorzichtig omgegaan worden. Tijdens mijn opleiding is er in de lessen vakdidactiek extra aandacht besteed aan het lesgeven in controversiële onderwerpen. Dit zijn onderwerpen als seksuele geaardheid, geloof en discriminatie. De attitudes van leraren maatschappijleer jegens controversiële onderwerpen worden door C. Oulton beschreven in het artikel ‘Controversial issues - teacher's attitudes and practices in the context of citizenship education’. Uit het artikel blijkt dat er aandacht besteedt moet worden aan het leren lesgeven in controversiële onderwerpen. Veel leraren hebben dit niet gehad in hun vooropleiding. Hier moet verandering in komen. Tevens moeten leraren volgens Oulton ook ondersteund worden in het lesgeven in controversiële onderwerpen als zij al aan het werk zijn. 2 Met dit onderzoek wilde ik een werkvorm onderzoeken die de docent kan ondersteunen bij het lesgeven in controversiële onderwerpen bij het vak maatschappijleer. Een werkvorm die erg geschikt is om te gebruiken bij het lesgeven hierin is de OSDE methode. Dit staat voor Open Spaces for Dialogue and Enquiry. Tijdens de lessen hebben we het stuk ‘OSDE briefing’ gelezen en besproken. Dit artikel staat op de website www.osdemethodology.ogr.uk. Het stuk is geschreven door het Centre for the study of Social and Global Justice dat zich bevindt aan de University of Nottingham. De OSDE methode bestaat uit een aantal beginselen om een dialoog aan te gaan en ‘de ruimte hiervoor te openen en te sluiten’. Het leert de leerlingen onafhankelijk te denken en stimuleert kritische geletterdheid. Ze leren hoe aannames zijn opgebouwd. De OSDE methode is een goede manier om controversiële onderwerpen in een open omgeving te bespreken. De OSDE methode leert leerlingen door op een kritische manier naar zichzelf en anderen (zelfs de docent) te kijken, niet alleen op de manier die ze aangeleerd is. Dit zorgt voor een zuivere redenatie. Wat mij aanspreekt in de OSDE methode is dat het belang van een veilige atmosfeer in de klas voorop staat. Binnen deze veilige atmosfeer moet het mogelijk zijn voor iedereen om zijn of haar mening te uiten. Ik verwachtte ook dat op deze manier meer leerlingen actief mee zullen (durven) doen in discussies en niet automatisch de mening van de groep zullen overnemen. Het klassieke beeld van de docent die de wijsheid in pacht heeft vervalt totaal in deze methode. Het gaat er namelijk van uit dat niemand alle antwoorden weet en alle informatie incompleet is. De docent krijgt hierdoor een meer coachende, faciliterende rol. Een rol die mij als docent erg aanspreekt. Voor mijn onderzoek van onderwijs heb ik dan ook onderzocht of de OSDE methode ook toegepast kan worden in het Nederlandse onderwijs bij het vak maatschappijleer. Als onderwerp van mijn lessen heb ik een controversieel onderwerp gekozen, namelijk discriminatie.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Teaching Social Sciences and Humanities in secondary education MSc (68535)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/64401
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page