University of Twente Student Theses

Login

‘’Ik denk toch dat dit een beetje de toekomst is’’ : Een kwalitatief onderzoek naar de omgeving en de potentiële afnemers van additionele zorg onder senioren in de regio Twente

Zwiers, Mirko (2012) ‘’Ik denk toch dat dit een beetje de toekomst is’’ : Een kwalitatief onderzoek naar de omgeving en de potentiële afnemers van additionele zorg onder senioren in de regio Twente.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit kwalitatieve onderzoek moest ervoor zorgen dat de omgeving van de organisatie op het gebied van zorg in het in kaart werd gebracht en diende ertoe te achterhalen wie de belangrijkste potentiële afnemers van additionele zorg in regio Twente zijn. Additionele zorg omvatte alle extra zorg die ouderen nodig hebben, die niet direct iets met medische ingrepen te maken hebben. Seniora Groep was de opdrachtgever voor het onderzoek. De organisatie wil additionele zorg aanbieden aan ouderen door middel van Juniora’s, ofwel hoogopgeleide studenten die ouderen voorzien in hun behoeften. Het onderzoek werd afgenomen bij 3 respondenten, verspreid over Enschede, Hengelo en Borne. De respondenten hadden verder een functie waarbij ze werkzaam zijn bij meerdere woon- en zorgcentra in regio Twente. Aan de hand van een literatuurstudie en de verkregen data is de interne en externe omgeving in kaart gebracht. De 5 factoren die als input voor de SWOT-analyse dienen, zijn gebruikt bij het opstellen van de interviewvragen. De factoren werden op de eerste respondent ge-pretest die werkzaam was bij een zorgorganisatie met een aantal instellingen binnen de afgebakende regio. Na aanpassing van de interviewvragen zijn er opnieuw interviews afgenomen bij twee andere respondenten. Op basis van de interviews en de overige data zijn de deelvragen beantwoord die hebben geleid tot de beantwoording van de hoofdvraag: ‘Hoe ziet de externe omgeving van Seniora Groep eruit waarin zij actief wil worden en wie zijn de potentiële afnemers?’. Uit het onderzoek bleek dat Seniora Groep zich in een dynamische omgeving begeeft die door allerlei bezuinigingen op de kop staat. Uit onderzoek bleek dat de beoogde potentiële partners, de woon- en zorgcentra, in de nabije toekomst niet de juist afnemer blijken te zijn. Aan de eisen die gesteld werden aan een eventuele samenwerking of doorverwijzing, kan Seniora Groep nog niet voldoen. Een hoge mate van naamsbekendheid en betrouwbaarheid is nog niet gerealiseerd omdat zij kort op de markt actief zijn en slechts een klein aantal ouderen helpen. Het is voor Seniora Groep zaak om eerst additionele zorg te leveren aan rijkere, zelfstandig wonende ouderen, alvorens zij zich tot de woon- en zorgcentra wenden. Daarbij kan er aan gedacht worden om mantelzorgers te benaderen, denk hierbij aan kinderen of naasten van ouderen die zorg nodig hebben.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Seniora Groep, Enschede, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/64497
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page