University of Twente Student Theses

Login

Hints ter bevordering van metacognitieve vaardigheden

Kessel, Nadja van (2013) Hints ter bevordering van metacognitieve vaardigheden.

[img] PDF
539kB
Abstract:In het huidige middelbare onderwijs wordt weinig aandacht besteed aan het bijbrengen van probleem oplossende vaardigheden. Leerlingen krijgen veel feitelijke kennis bijgebracht, maar leren niet om opgaven op te lossen waarvan ze geen routine weten om het op te lossen. Het is belangrijk dat leerlingen leren om het oplosproces te reguleren en te reflecteren op de uitvoer zodat hun metacognitie wordt bevorderd. In dit onderzoek is gekeken of metacognitieve vaardigheden bevorderd kunnen worden door regulerende hints. In totaal hebben 14 leerlingen uit vijf vwo deelgenomen aan het onderzoek en gedurende 45 minuten natuurkundeproblemen opgelost. De controle groep heeft bij deze problemen inhoudelijke hints aangeboden gekregen die hen moeten helpen bij het oplossen van de problemen. De experimentele groep heeft bij de problemen naast dezelfde inhoudelijke hints ook regulerende hints ontvangen. De regulerende hints hebben betrekking op het monitoren van het oplosproces van de leerling. Aangezien mensen met meer metacognitieve vaardigheden vaker problemen goed oplossen was de verwachting in het onderzoek dat leerlingen uit de experimentele groep door de hints meer metacognitie zouden vertonen en de problemen vaker goed zouden oplossen. De observaties zijn vastgelegd en vervolgens aan de hand van een codeboek gescoord. Per leerling is bepaald in hoeverre de verschillende metacognitieve vaardigheden zich hebben voor gedaan bij het oplossen van de opgaves. Ook het aantal hints dat is gebruikt en het aantal vragen dat is beantwoord zijn als gegevens gebruikt voor de analyse. Uit de resultaten blijkt dat de experimentele groep niet meer metacognitieve vaardigheden heeft vertoond en ook niet meer problemen goed heeft opgelost. De leerlingen die meer metacognitieve vaardigheden vertoonden, hebben wel significant meer problemen goed opgelost. Dat wil zeggen dat de hints niet voldoende metacognitie hebben bevorderd, want als dit het geval was zou de experimentele groep dus wel degelijk meer problemen goed opgelost hebben. Opvallend is wel dat binnen de experimentele groep is gebleken dat leerlingen die meer regulerende hints hebben gebruikt meer metacognitieve vaardigheden vertonen, vooral met betrekking tot het evalueren. Deze bevinding biedt mogelijkheden voor onderzoek in de toekomst en laat zien dat hints van invloed kunnen zijn op de metacognitieve vaardigheden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/64498
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page