University of Twente Student Theses

Login

Citius, Altius, Fortius : Ontwerp, uitvoering en evaluatie van het onderdeel Bewegingsanalyse van de sportmodule voor het vak Natuur, Leven en Technologie

Veen, Robert-Jan van (2011) Citius, Altius, Fortius : Ontwerp, uitvoering en evaluatie van het onderdeel Bewegingsanalyse van de sportmodule voor het vak Natuur, Leven en Technologie.

[img] PDF
3MB
Abstract:Dit rapport is geschreven in het kader van onderzoek/ Ontwerp Van Onderwijs (OVO) dat als afstudeer- onderdeel fungeert van ELAN. Het doel van de rapportage is te informeren over het ontwerpproces en de uitkomsten van de evaluatie van de eerste versie van onderdeel 2C ‘Bewegingsanalyse’ van de nieuwe digitale, multimediale Natuur, Leven & Technologie (NLT)-module ‘Citius Altius Fortius’. Omdat deze e-module NLT zo’n nieuw karakter heeft, is niet alleen het ontwikkelings-proces, de uitvoering en de eerste evaluatie op zich interessant, de uitkomsten bieden ook een springplank voor verder onderzoek naar o.a. leeropbrengst en leereffect van een e-module in vergelijking met de klassieke manier van lesgeven. Ook is van daaruit interessant om te bekijken welke mengvorm van klassieke en digitale didactiek optimaal zou kunnen werken voor de leerling. Voor docenten kan dit rapport inzichten bieden in wat er vooraf gaat aan een NLT module en kan het een reden zijn om ook NLT te gaan geven of een module uit te proberen. Het lesmateriaal is gebaseerd op een tal van nieuwe invalshoeken op oude theorieën en baseert zich ook op nieuwe theorieën. Het zal echter wel moeten voldoen aan een aantal criteria. Die criteria komen vanuit NLT, de SLO, de ontwerpgroep, de docent en de leerlingen. In vogelvlucht kan de volgende opsomming van criteria worden gemaakt: - Elke NLT-module moet uiteindelijk worden gecertificeerd en zal daarom moeten voldoen aan de landelijke criteria voor e-modules NLT. Ook zal de kenmerken van het NLT-matieraal moeten hebben. - Vanuit de SLO kwam de specifieke vraag om de module multimediaal te maken. Dat wil zeggen dat leerlingen vooral bezig zijn om filmpjes en andere media te gebruiken om zich te informeren en de informatie te verwerken. - De ontwerpgroep maakt keuzes om de leerdoelen zo optimaal mogelijk tot hun recht te laten komen door de juiste didactiek en/of vormgeving erbij te zoeken. - Als bij een turn-key project, moet de docent meteen met het materiaal kunnen werken. - De leerling moet binnen de tijd (9 klokuren) 2C ‘Bewegingsanalyse’ met een voldoende af kunnen sluiten. Op dit moment wordt de gehele module landelijk getest. In verband met de deadline voor de studie kon ik niet wachten op de uitkomsten van de landelijke test, dus werd onderdeel 2C ‘Bewegingsanalyse’ getest in een module voor 5VWO en werd met behulp van de elektronische leeromgeving (ELO) IT’s Learning het digitale karakter van de module vormgegeven. Om te testen of het materiaal voor de leerling te doen was, moesten 5 opdrachten worden ingeleverd en moest er ook een digitale kennistoets worden gemaakt. Om meer informatie te krijgen over de beleving van de leerlingen werd de leerlingen gevraagd een enquête in te vullen en werden daarnaast een 5-tal leerlingen geïnterviewed. In hoofdstuk 2 zal in ieder hoofdstuk een aantal ontwerpeisen worden toegevoegd wat zal resulteren in het uiteindelijke pakket van eisen. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe het onderzoek is opgezet, hoe er is gemeten, wie er meededen en wanneer de module uiteindelijk als voldoende kan worden bestempeld. Hoe de keuzes van de ontwerpgroep concreet zijn vormgegeven in het lesmateriaal kan worden gevonden in hoofdstuk 4, evenals een overzicht van de resultaten van de opdrachten, de kennistoets en de uitkomsten van de enquêtes en interviews. Uit elke evaluatie vloeien conclusies en aanbevelingen voort, deze zijn te vinden in hoofdstuk 5. In de laatste paragraaf zal er een korte samenvatting worden gegeven van de eisen en of ze bereikt zijn. Voor nieuwe (NLT) ontwikkelaars kan met name hoofdstuk 5 handvaten bieden om zelf een goede planning te maken van een ontwerpproces. In hoofdstuk 6 is het onderzoek en de opzet daarvan nog eens onder de loep genomen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64514
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page