University of Twente Student Theses

Login

Besluitvorming bij het lead user innovatieproject 'Regie over eigen energie'

Geessink, Noël (2014) Besluitvorming bij het lead user innovatieproject 'Regie over eigen energie'.

[img] PDF
1MB
Abstract:Met de hulp van de Universiteit Twente heeft energienetwerkbedrijf Alliander N.V. het lead user innovatieproject 'Regie over eigen energie' opgestart. Het formele doel van dit project is om tot een business case te komen voor energiegebruikers die middels eigen energievoorziening optimaal gebruik willen maken van die energie. Maar het eigenlijke doel voor Alliander is het ervaren van de Lead User Innovatie Methode, want deze innovatiemethode is nog niet eerder door het bedrijf gebruikt. Zoals bij alle typen innovatieprojecten, is een belangrijk aspect bij lead user innovatieprojecten de besluitvorming. Besluitvorming bepaalt in belangrijke mate de uitkomsten van een innovatieproject, en zo dus ook van een lead user innovatieproject. Hierbij rijst de vraag hoe de besluitvorming het beste vorm te geven. Om aan dit onderzoeksvraagstuk een bijdrage te leveren is onderzocht hoe de besluitvorming in het lead user innovatieproject 'Regie over eigen energie' was ingericht. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt dan ook: Hoe was de besluitvorming bij het lead user innovatieproject ‘Regie over eigen energie’ ingericht, en zijn er zaken die hierin verbeterd kunnen worden voor toekomstige lead user projecten?. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat literatuur over de Lead User Innovatie Methode weinig meldt over het aspect besluitvorming. Noch Von Hippel zelf (bedenker van de methode), noch andere auteurs besteden aandacht aan dit aspect. Om de inrichting van de besluitvorming bij het lead user innovatieproject 'Regie over eigen energie' te onderzoeken, is daarom toevlucht gezocht bij andere theorie: Algemene theorie over besluitvorming, theorie over besluitvorming bij innovatieprojecten, en projectmanagement-theorie. Uit de bestudeerde theorieën zijn drie factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de besluitvorming in lead user innovatieprojecten: Projectteam, Informatie en (In)formele structuur. In het praktische gedeelte van dit onderzoek is het project 'Regie over eigen energie' onderzocht op deze drie factoren. Er is kwalitatief onderzoek gedaan, waarbij als onderzoeksmethodiek actieonderzoek is gebruikt, omdat de onderzoeker tevens één van de uitvoerders was van het project. De conclusies die getrokken kunnen worden zijn: Het Projectteam telde te weinig uitvoerende leden, en kan mogelijk beter uit interne mensen (uit de organisatie zelf) bestaan dan uit externe mensen. De Informatie-uitwisseling was in een aantal gevallen niet optimaal. Zo was in één geval het projectteam niet op de hoogte van kennis die al aanwezig was in de organisatie (Alliander). Hiernaast had een beter plan opgesteld moeten worden over hoe om te gaan met lead users die terughoudend zijn in het delen van hun kennis. Als gevolg van het enkel volgen van de door de Lead User Innovatie Methode voorgeschreven handelingen, ontbrak er een goede Formele structuur. De Lead User Innovatiemethode reikt namelijk weinig handvaten aan voor de besluitvorming, zoals besluitvormingsprocedures met beslissingscriteria. Als gevolg hiervan was er onduidelijkheid omtrent beslissingscriteria en verliep de besluitvorming bij vlagen moeizaam. Als vervolgonderzoek zou het daarom waardevol zijn om te onderzoeken of er vaker problemen met de besluitvorming worden ondervonden door projectteams bij het uitvoeren van lead user innovatieprojecten. Mocht dat het geval zijn, dan dient wellicht overwogen te worden besluitvormingsprocedures te ontwikkelen specifiek voor de Lead User Innovatie Methode.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Alliander
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:International Business Administration BSc (50952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64540
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page