University of Twente Student Theses

Login

De invloed van de leerkracht op de leereffecten van leerlingen bij de serious game Taaltreffers

Profijt, J.G. (2013) De invloed van de leerkracht op de leereffecten van leerlingen bij de serious game Taaltreffers.

[img] PDF
622kB
Abstract:Taaltreffers is een online serious game voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 op het gebied van woordenschat. Optioneel is de inzet van een lesbrief, waarbij de leerlingen voor het spelen van de game een les krijgen over de woorden. In dit onderzoek is de onderzoeksvraag: Wat is de invloed van verschillende didactische handelingen van leerkrachten met lesbrief ten opzichte van leerkrachten zonder lesbrief op het leereffect van leerlingen bij Taaltreffers? Daarbij zijn door middel van mix method drie scholen zonder lesbrief en vier scholen met lesbrief met elkaar vergeleken. Door middel van vragenlijsten en observaties is het didactisch handelen van de scholen achterhaald. Bovendien is nagegaan hoe leerlingen van scholen met lesbrief de didactische methoden ervaren. Daarbij is gefocust op het viertaktmodel van Verhallen (2009). Dit model bestaat uit de fasen: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. De kwantitatieve analyse maakte het mogelijk verschillen tussen scholen te analyseren op het leereffect. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de vier scholen met lesbrief allemaal op een ervaren niveau met de les werken. De drie scholen zonder lesbrief zetten tijdens voorbewerken en semantiseren minimale didactische handelingen in. De invloed van het gebruik van de lesbrief blijkt minimaal te zijn, hoewel deze minimale invloed niet heel duidelijk kon worden vastgesteld. Daarbij blijkt vooral dat bij één school (groep 6) positieve invloed op leerresultaten merkbaar is. Één oorzaak hiervan is op een ervaren niveau didactische methoden inzetten. Aanbevelingen zijn het nagaan als leerkracht welk didactische handelingen worden uitgevoerd en waar verbetering mogelijk is. Meer rekening houden met diversiteit tussen leerlingen en daarop inspelen is punt twee. Tot slot is vervolgonderzoek aan te bevelen, om te achterhalen hoe scholen Taaltreffers nog beter in kunnen inzetten
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/64551
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page