University of Twente Student Theses

Login

LEARNING ANALYTICS IN SCHOOLTAS : Ondersteuning van het beslissingsproces van basisschoolleerkrachten middels learning analytics in een tabletleeromgeving

Rem, Frank (2013) LEARNING ANALYTICS IN SCHOOLTAS : Ondersteuning van het beslissingsproces van basisschoolleerkrachten middels learning analytics in een tabletleeromgeving.

[img] PDF
1MB
Abstract:In samenwerking met ThiemeMeulenhoff is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van leerkrachtondersteuning middels integratie van learning analytics binnen Schooltas. Specifiek is gekeken naar de manier waarop het beslissingsproces van leerkrachten in het basisonderwijs ondersteund kan worden door het aanbieden van toepasselijke data. Er is onderzocht hoe het verzamelen, analyseren en weergeven van data binnen Schooltas plaats kan vinden. Om dit in kaart te brengen is een onderzoek uitgevoerd waarbij een vragenlijst is afgenomen onder 11 leerkrachten. Vervolgens is middels interviews een checklist ingevuld over learning analytics in Schooltas met 3 gebruikers en 1 ontwikkelaar van Schooltas. Dit vormde de input voor een eerste ontwerp dat beoordeeld is door 2 experts. Aan de hand van hun reacties zijn richtlijnen opgesteld voor het verwerken van learning analytics binnen Schooltas. De eerste vragenlijst, met als doel om de tevredenheid van leerkrachten over Schooltas en de aanwezige learning analytics mogelijkheden binnen Schooltas te meten, is afgenomen onder leerkrachten die gebruik maken van Schooltas. Opvallend is dat leerkrachten Schooltas als geheel positief beoordelen maar minder positief zijn over de huidige situatie van learning analytics binnen Schooltas. Uit de opmerkingen van de leerkrachten kan opgemaakt worden dat zij behoefte hebben aan een eenvoudige visualisatie van data over de leerlingen waarmee zij in één oogopslag de vooruitgang kunnen zien. Ook geven zij aan dat, waar mogelijk, het gewenst is om het werk van de leerlingen automatisch na te kijken. Deze behoeften zijn verder onderzocht aan de hand van de checklist, hieruit bleek dat de behoeften van de leerkrachten gerealiseerd kunnen worden middels de integratie van learning analytics in Schooltas. Om de behoeften van de leerkrachten te realiseren zijn twee ontwerpen gemaakt die adviezen bevatten over de manier waarop Schooltas aangepast kan worden. Het eerste ontwerp richt zich op een minimale ingreep in de huidige omgeving maar kan daardoor minder, en minder nauwkeurige data aan de leerkrachten aanbieden. Het tweede ontwerp biedt leerkrachten alle gewenste data in een nauwkeurig formaat. Om dit ontwerp te realiseren moeten binnen Schooltas ingrijpende aanpassingen worden gemaakt aan de wijze waarop leerlingen omgaan met de omgeving. Wegens tijdsbeperking konden deze ontwerpen niet in de praktijk geëvalueerd worden. Om toch inzicht te krijgen in geschiktheid, implementeerbaarheid en onderbouwing van de voorgestelde ontwerpen zijn deze voorgelegd aan experts. Uit de expertevaluaties bleek dat deze ontwerpen in de praktijk een goede kans van slagen zouden hebben, vooral omdat de data op een overzichtelijke wijze gepresenteerd worden. In de ontwerpen is gekozen voor een visuele weergave van data waarin leerkrachten gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de iPad. Zij navigeren van een algemeen overzicht van hun klas, via een overzicht van een groep leerlingen naar het profiel van de leerling waarin data over de voortgang en prestaties van een leerling kan worden ingezien. Door het aanleveren van data in een formaat dat gebruik eenvoudig maakt voor leerkrachten worden zij ondersteund in hun onderwijsproces. Dit is belangrijk in een omgeving waarin van leerkrachten steeds meer gevraagd wordt om zich binnen en buiten de school te verantwoorden voor gemaakte beslissingen en de resultaten van hun klas.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64609
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page