University of Twente Student Theses

Login

Relatie argumenten voor en gewicht attribuut: Een onderzoek naar het verband tussen het aantal argumenten voor en het gewicht gegeven aan attributen in het nemen van niet-routinematige organisatorische beslissingen.

Heetebrij, Dhr Tijmen (2014) Relatie argumenten voor en gewicht attribuut: Een onderzoek naar het verband tussen het aantal argumenten voor en het gewicht gegeven aan attributen in het nemen van niet-routinematige organisatorische beslissingen.

[img] PDF
837kB
Abstract:In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het verband tussen het aantal argumenten voor, en het gewicht gegeven aan, attributen in het nemen van niet-routinematige organisatorische beslissingen. Uit eerder onderzoek naar de rol van argumenten in het nemen van beslissingen (Van Dalen, 2013) is de volgende hypothese gekomen: ‘Hoe belangrijker het attribuut, hoe meer positieve argumenten worden gegeven om dit te ondersteunen’. Deze hypothese wordt in dit onderzoek getoetst. De hypothese is door middel van een experiment getoetst. Het experiment is gehouden onder studenten aan de Universiteit Twente. Ze moesten in de rol kruipen van adviseur aan de directie van een bananenimporteur. De importeur zocht een nieuwe leverancier. Ze kregen een lijst van dertig argumenten voorgeschoteld en konden per argument aangeven of ze het vonden pleiten voor het attribuut ‘milieuvriendelijkheid’, het attribuut ‘werkomstandigheden’, beide attributen of geen van beide. Vervolgens moesten ze enige tijd later gewichten toekennen aan beide attributen. Volgens de hypothese zou een proefpersoon een hoger gewicht toekennen aan een attribuut wanneer hij meer argumenten vond pleiten voor dat specifieke attribuut. Joanne Lijbers (2013) heeft ook onderzoek gedaan naar het verband tussen het aantal argumenten voor en het gewicht gegeven aan attributen. Ze toetste dezelfde hypothese door middel van een hetzelfde experiment, maar met andere attributen: ‘veiligheid’ en ‘comfort’. Er kwam een opvallend resultaat naar voren. Er was een grote groep proefpersonen die een hoger gewicht toekende aan het attribuut ‘veiligheid’, terwijl deze meer argumenten vonden pleiten voor het attribuut ‘comfort’. Als mogelijke oorzaak gaf zij dat de attributen niet gelijkwaardig zijn. Veiligheid zou als een vanzelfsprekendheid gezien worden en comfort als een luxe. Hans Heerkens (2003), een onderzoeker aan de Universiteit Twente, heeft in zijn proefschrift onderzoek gedaan naar het verband tussen het aantal argumenten voor en het gewicht gegeven aan attributen. Hij heeft voor de keuze van de attributen een lijst met criteria opgesteld waaraan de attributen moeten voldoen. Ik heb deze lijst gebruikt om tot attributen voor mijn experiment te komen. De resultaten van het experiment zijn op verschillende manieren geanalyseerd. Bij twee analyses kwam geen verband naar voren. Bij de derde analyse kwam een zeer zwak positief verband uit, dat echter niet significant is. In eerder onderzoek kwam een sterker verband naar voren. In de discussie heb ik hier, met behulp van literatuur, mogelijke verklaringen voor gegeven. In mijn onderzoek heb ik de argumenten zelf bedacht. Ik heb geprobeerd gelijke argumenten te geven door ongeveer evenveel informatie in de argumenten te zetten. Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen 4 bewust redeneren, de kwaliteit van argumenten belangrijker is dan de kwantiteit. Het kan zijn dat de door mij bedachte argumenten van sterkte verschillen en dat een heel sterk argument de proefpersoon heeft beïnvloed, terwijl eigenlijk het aantal argumenten de proefpersoon moet beïnvloeden. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is meer te kijken naar de kwaliteit van de argumenten. Naast het experiment is er in de literatuur gezocht naar theorieën over de relatie tussen het aantal argumenten voor en het gewicht gegeven aan een attribuut. Uit de literatuurstudie komt een ondersteunende relatie tussen argumenten en gewicht naar voren. Argumenten hebben de rol om de belangrijkheid van een attribuut aan te geven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:70 social sciences in general
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64660
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page