University of Twente Student Theses

Login

Het KeCo systeem

Weldink, Gerben (2012) Het KeCo systeem.

[img] PDF
1MB
Abstract:Voordat ik in de bovenbouw begon les te geven, had ik altijd de gedachte dat de werkhouding hier beter zou zijn dan in de onderbouw. Het was dan ook een droom van mij om ooit in de bovenbouw les te gaan geven. Toen mijn directeur mij vroeg de eerstegraads lerarenopleiding te gaan doen en les te gaan geven in de bovenbouw, greep ik deze kans met beide handen aan. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en dacht dat de bovenbouw deze mij kon bieden. Nu, ongeveer vier jaar later, kan ik zeggen dat de verwachtingen voor een deel uitgekomen zijn. Zo is er meer uitdaging voor mij als docent qua niveau, het politieagentje spelen is daarentegen een stuk minder. Maar nu komt het: de werkhouding. Zoals hiervoor al gezegd, dacht ik dat deze een stuk beter zou zijn. Maar dat is mij wel een beetje tegen gevallen. Ik heb echt de illusie gehad, dat de leerlingen kiezen voor het vak en er dus ook meer voor zouden doen. Nadat ik in het schooljaar 2008/2009 was begonnen met 4 Havo, kwam ik er al snel achter dat de werkhouding ook hier niet je-van-het was. Er werd in de les prima gewerkt, maar thuis gebeurde er te weinig. Dat bleek ook regelmatig uit huiswerkcontroles. Ook tijdens het zelfstandig werken in de les, waren er te veel leerlingen die de kantjes ervan afliepen. Vanaf dat moment ben ik gaan bedenken hoe ik een actievere leerling in de les kon krijgen, want daar ontbrak het voor mijn gevoel aan. Ook bij collega’s aan de koffietafel was dit (en is dit) een veel gehoorde klacht. In het jaar 2008/2009 ben ik ook op de universiteit begonnen en hier kreeg ik een uitnodiging voor de Woudschoten conferentie., Ik kon daar aanwezig zijn bij een lezing die ging over ‘de actieve leerling’ tijdens de natuurkundeles. Het was een lezing van Karel Langendonck, zelf docent Natuurkunde, die zich al jarenlang in allerlei bochten moest wringen om leerlingen aan het werk te krijgen. Hij heeft daarop een systeem ontwikkeld dat bekend staat onder de naam ‘KeCo’. KeCo staat voor kennis en competentie. Kortweg houdt het in dat alle leerstof voor de bovenbouw wordt onderverdeeld in kleine stukjes stof, waarbij dan opgaven zijn gemaakt die testen of de leerling over de kennis van een bepaalde competentie beschikt. Deze opgaven mogen alleen gemaakt worden tijdens de les. De opgaven worden ook beoordeeld en tellen mee voor het eindcijfer van het hoofdstuk. Na deze lezing was ik dusdanig onder de indruk van het systeem, dat het me eigenlijk niet meer losgelaten heeft. Vorig jaar heb ik nog een andere lezing bijgewoond van Karel Langendonck en hij had het KeCo-systeem ook daar ter inzage liggen. Vanaf dat moment heb ik bij de sectie aangegeven dat ik vanaf 2010/2011 het systeem graag wilde invoeren. We hebben sectiebreed het besluit genomen het systeem aan te schaffen en er in ieder geval een halfjaar mee te gaan proefdraaien. In dit onderzoek wil ik de resultaten gaan bekijken van wat het KeCo- systeem ons, en de leerling nu opgeleverd heeft. De onderzoeksvraag hierbij luidt: “Wat is de invloed van het KeCo-systeem op de leerhouding en leerresultaten van leerlingen”. Na deze inleiding zullen in het verslag de volgende onderwerpen aan bod komen. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de theoretische achtergrond over hoe leerlingen nu leren en op welke manieren dit het beste gaat, waarbij ik ook de koppeling met het KeCo-systeem leg. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet besproken. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het uitgevoerde onderzoek besproken en geanalyseerd. In hoofdstuk 5 geef ik een mogelijkheid tot discussie over de resultaten. In hoofdstuk 6 trek ik de uiteindelijke conclusies naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek en de resultaten daarvan.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64700
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page