University of Twente Student Theses

Login

De invloed van scripts en groepsgrootte op leren : Een onderzoek naar de invloed van scripten en groepsgrootte op een samenwerkingstaak bij basisschoolleerlingen

Uelderink, S.H. (2014) De invloed van scripts en groepsgrootte op leren : Een onderzoek naar de invloed van scripten en groepsgrootte op een samenwerkingstaak bij basisschoolleerlingen.

[img] PDF
782kB
Abstract:Leren door te tekenen helpt basisschoolleerlingen het geleerde te visualiseren, wat leidt tot een beter begrip van de leerstof (Brooks, 2009). Met behulp van tekenen kunnen leerlingen tevens hun kennis beschikbaar stellen voor andere leerlingen. Hierdoor is tekenen bij uitstek geschikt voor samenwerkingssituaties (Beckers et al., 2011; Weinberger et al., 2010). Veel leerlingen vinden het echter moeilijk om effectief samen te werken, in het bijzonder in grotere groepen (Weinberger et al., 2010). Samenwerkingsscripts, kortweg scripts genoemd, kunnen leerlingen helpen om beter samen te werken en overleg te structureren (Dillenbourg & Tchounikine, 2007). In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van groepsgrootte en scripten op het maken van een gezamenlijke tekening. Verwacht werd dat scripts zouden leiden tot een meer inhoudsgerichte discussie tijdens de samenwerking. Verder werd verwacht dat scripts vooral bij viertallen een positief effect zouden hebben op het eindresultaat en op de hoeveelheid opgedane kennis van de leerlingen. Voor het onderzoek werden 120 basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht random aan één van de vier condities toegedeeld. Leerlingen in de gescripte condities moesten eerst individueel een tekening maken en kregen daarna een instructie over hoe de samenwerking diende te verlopen terwijl ze één gezamenlijke tekening gingen maken. Leerlingen in de niet-gescripte condities ontvingen geen instructie en moesten meteen gezamenlijk aan de slag. Alle leerlingen hebben een nieuw onderwerp geleerd (fotosynthese) en hebben aan de hand daarvan een tekening gemaakt. De onderzoeksresultaten laten zien dat viertallen met script hoger scoorden op de kwaliteit van de gezamenlijke tekening. Verder voeren viertallen zonder script meer coördinerend overleg dan de overige condities. Dit was wat ook verwacht werd. Resultaten die afweken van de verwachting waren dat viertallen met script niet meer kennis op hadden gedaan dan de andere condities en dat ze niet een meer inhoudsgericht overleg voerden dan de niet-gescripte condities. Een verklaring hiervoor is het minimale script. Om optimaal te kunnen profiteren van werken in viertallen is waarschijnlijk een uitgebreider script nodig. Om dit te bevestigen zou nog verder onderzoek gedaan moeten worden. Dit moet zich richten de manier waarop viertallen effectief gescript kunnen worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64802
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page