University of Twente Student Theses

Login

Zelfreflectie beinvloedt perspectief nemen van outgroup daders

Zwicker, K. (2014) Zelfreflectie beinvloedt perspectief nemen van outgroup daders.

[img] PDF
729kB
Abstract:In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van het bewust worden van ‘criminele daden’ of het bewust worden van ‘goede daden’ door een persoon op de mate van het kunnen nemen van het perspectief van een in- of outgroup dader. De bewustwording door een persoon van ‘criminele daden’ of ‘goede daden’ en het groepslidmaatschap van de dader werden gemanipuleerd.Verwacht werdt dat participanten die van ‘criminele daden’ bewust werden gemaakt minder bereid waren het perspectief te nemen van een dader uit de eigen groep (ingroup) dan van een dader uit een andere groep (outgroup). Daarnaast werd verondersteld, dat personen die van ‘goede daden’ bewust werden gemaakt, meer bereidheid toonden het perspectief te nemen van een dader uit de ingroup dan van een dader uit de outgroup. In andere woorden er werd een interactie-effect verwacht tussen het groepslidmaatschap (eigen of andere groep) van de dader en het bewust werden (‘criminele daden’ of ‘goede daden’) door een persoon op de bereidheid om perspectief te nemen van een dader. In een experimenteel onderzoek hebben 90 duitse participanten meegedaan. Uit de resultaten bleek, in overeenstemming met de verwachting, een significant interactie-effect: participanten die van ‘criminele daden’ bewust werden gemaakt toonden minder bereidheid om het perspectief te nemen van een dader uit de eigen groep dan van een dader uit een andere groep. Er bleek ook dat wanneer participanten van ‘goede daden’ bewust werden gemaakt meer bereidheid toonden om perspectief te nemen van een dader uit de eigen groep dan van een dader uit de andere groep. De resultaten bevestigden de hypotheses van dit onderzoek. In de discussie en conclusie werden er implicaties gegeven voor vervolgonderzoek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64803
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page