University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar de perceptie van de risico's van biologische producten

Weiss, J.A. (2014) Onderzoek naar de perceptie van de risico's van biologische producten.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek wordt nagegaan hoe mensen tegen de risico’s van biologische producten aankijken en of mensen zich realiseren dat biologische producten ook risico’s met zich brengen. Er werd een vragenlijst ontworpen, onderverdeelt in verschillende constructen die de belangrijkste determinanten hebben gemeten. Daarnaast wordt verondersteld dat deze determinanten, te weten de gepercipieerde bekendheid, het positief en negatief affect, de algemene en persoonlijk kwetsbaarheid, het vertrouwen in instanties en technologieën en de waargenomen controle van mensen een rol spelen bij het vormen van de risicoperceptie. De vragen werden aan de hand van een 5-punt-Likertschaal en 7-punt-Likerschaal gemeten. Met een bivariate correlatie analyse werden de verbanden tussen de verschillende determinanten onderzocht. Door middel van een regressieanalyse werd bepaald in hoeverre deze een significante waarde hadden op de risicoperceptie. Uit de resultaten bleek dat er significante correlaties zijn tussen affect (positief en negatief) en de kwetsbaarheid (algemeen en persoonlijk). Verder correleerde affect en kwetsbaarheid sterk met de risicoperceptie. Uit de resultaten bleek verder dat de gepercipieerde bekendheid met risicoperceptie, affect en kwetsbaarheid correleerde. Bovendien blijkt eruit dat de gepercipieerde bekendheid en het negatief affect een significant voorspellende waarde hadden op de risicoperceptie. Dit onderzoek toont aan dat de gepercipieerde bekendheid en negatieve gevoelens de risicoperceptie kunnen verklaren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64806
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page