University of Twente Student Theses

Login

In de brand, uit de brand

Veurink, V. (2014) In de brand, uit de brand.

[img] PDF
701kB
Abstract:Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 75 mensen bij woningbrand en ongeveer 1000 mensen raken gewond. Het is belangrijk dat men op de hoogte is van hoe men het beste kan handelen in het geval van brand en dat men zich in staat acht deze handelingen uit te voeren. Dit onderzoek richt zich daarom op variabelen die de intentie tot het uitvoeren van zelfredzaam gedrag en het daadwerkelijk uitvoeren van dit gedrag kunnen verhogen. Aan de hand van de constructen selfefficacy, response efficacy uit het Extended Parallel Proces Model (EPPM) van Witte (2000) en begrijpelijkheid en gedragsintenties uit het C-HIP model van Wogalter (1998) is geprobeerd de respondenten aan te zetten tot de intentie zichzelf te beschermen in het geval van brand. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst. 81 respondenten hebben deze vragenlijst volledig ingevuld. De proefpersonen werden gevraagd zich voor te stellen dat ze een tekstbericht ontvingen van NL-Alert waarin in stond dat er zich in de buurt een grote brand met rookontwikkeling voor deed en welke handelingen ze moesten verrichten. Gebleken is personen die hoog scoren op selfefficacy, response efficacy en begrijpelijkheid ook hoog scoren op behavioral intention. Ook bestaan er significante lineaire relaties bestaan tussen response efficacy en gedragsintenties en begrijpelijkheid en gedragsintenties. Er kan worden geconcludeerd dat er een duidelijk verband bestaat tussen begrijpelijkheid, repsonse efficacy en gedragsefficacy en de uiteindelijke gedragsintenties die er voor zorgen dat de respondenten adequaat reageren in het geval van brand.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64809
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page