University of Twente Student Theses

Login

Het Dromend optimaliseren van mindfulness en psychologisch welbevinden : Een verkennend onderzoek naar de invloed van ‘leren lucide dromen’ op mindfulness en psychologisch welbevinden

Verhagen, K. (2014) Het Dromend optimaliseren van mindfulness en psychologisch welbevinden : Een verkennend onderzoek naar de invloed van ‘leren lucide dromen’ op mindfulness en psychologisch welbevinden.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: leren lucide dromen en mindfulness benodigen aandacht voor het moment (LaBerge, 1981; Kabat-Zinn, 2003); en het hebben van deze vaardigheden hangt samen met met verhoogd welbevinden (Brown & Ryan, 2003; Doll, Gittler, & Holzinger, 2009). Op basis van overeenkomsten tussen leren lucide dromen en mindfulness, wordt een samenhang verwacht. Aandacht voor het moment medieert in de realisatie van positieve welzijnsuitkomsten (Shapiro et al., 2008), en daarom wordt onderzocht of leren lucide dromen leidt tot een verhoging in mindfulness en hiermee psychologisch welbevinden. Dit onderzoek is essentieel, want wanneer de verwachting bevestigd wordt, draagt leren lucide dromen bij aan de optimalisering van kwaliteit van leven. Methode: 17 studenten voltooiden voor studiepunten de Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-SF), Mental Health Continuum (MHC-SF) en een interview over lucide dromen, waarna 9 participanten deelnamen aan de online (maand)cursus ‘leren lucide dromen’ van organisatie Snoozon. Deze cursisten (N=9) – en de niet-cursisten (N=8) – voltooiden hierna de FFMQ-SF, MHC-SF en het interview voor een tweede keer, om het effect van leren lucide dromen op mindfulness en psychologisch welbevinden te verhelderen. Resultaten: Bevestigd werd dat mindfulness en psychologisch welbevinden samenhangen (r=.64). Leren lucide dromen leidde niet tot een verhoging in mindfulness en psychologisch welbevinden, al ervaren cursisten een verhoogd bewustzijn. Cursisten hebben de tendentie (p=.06) om op de baseline hoger te scoren op het subfacet beschrijven dan niet-cursisten. Tegen verwachting in bleek een aantal participanten niet geïnteresseerd in deelname aan de cursus, wegens het onvoorspelbaar willen houden van dromen. Conclusie: Leren lucide dromen leidde niet tot een verhoging in mindfulness en psychologisch welbevinden. In vervolgonderzoek dient verhelderd te worden of beschrijven inderdaad een motiverende factor is in willen leren lucide dromen. Aangezien motivatie een rol speelt in leren lucide dromen (LaBerge, 1981), wordt verwacht dat leren lucide dromen met een intrinsieke motivatie (in plaats van deelname voor studiepunten) zal leiden tot een significante toename in mindfulness en psychologisch welbevinden. Het onderzoeken van deze verwachting met vervolgonderzoek is essentieel, aangezien leren lucide dromen verwacht wordt te leiden tot een verhoging van kwaliteit van leven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64810
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page