University of Twente Student Theses

Login

Review van existentiële schuld instrumenten

Voorst, L. van der (2014) Review van existentiële schuld instrumenten.

[img] PDF
563kB
Abstract:Psychologische schuld is een lastig te definiëren concept door het grote aantal verschillende perspectieven van waaruit het beschreven kan worden. Hierdoor bestaat tot op heden in de psychologische literatuur geen eenduidige definitie. Op basis van literatuuronderzoek is in deze bachelorthese een algemene definitie geformuleerd die schuld omschrijft als het hebben van oncomfortabele gevoelens in specifieke situaties, waarin een persoon van mening is een morele of sociale transgressie te hebben begaan, waar hij of zij zich verantwoordelijk voor voelt. Deze beschrijving bakent een domein af waarbinnen verschillende subtypen van schuld onderscheiden kunnen worden. Existentiële schuld is hier één van. Dit subtype wordt beschreven vanuit twee perspectieven. Op basis van één van deze perspectieven is existentiële schuld hier geformuleerd als het zich verantwoordelijk voelen voor de tegenstrijdigheden tussen de eigen gunstige positie en de ongunstige positie van anderen, waarbij empathie wordt ervaren voor de benadeelden. In deze bachelorthese is een systematische review uitgevoerd met als doel een overzicht te kunnen geven van de psychometrische kwaliteit van existentiële schuld instrumenten. Om dit doel te bereiken is onderzocht welke existentiële schuld instrumenten reeds bestaan, wat voor kenmerken ze hebben, hoe ze zijn gebruikt in onderzoek en wat de kwaliteit van de instrumenten is. Op basis van twee zoekstrategieën zijn vier instrumenten geselecteerd. Per instrument is een key publication vastgesteld welke vervolgens is beoordeeld volgens de COSMIN criteria. Momenteel lijkt er slechts één existentiële schuld instrument te bestaan; de Existential Guilt Inventory en in ieder geval één schuld instrument met raakvlakken met existentiële schuld; de Fear of Punishment en Need for Reparation Scale. Door tekortkomingen in de bijbehorende key publications kunnen over de psychometrische kwaliteit van deze instrumenten geen uitspraken worden gedaan. Er is meer onderzoek naar existentiële schuld nodig, zodat duidelijk kan worden wat het precies inhoudt, waardoor het tevens beter meetbaar wordt. Momenteel lijkt er alleen de Existential Guilt Inventory te zijn, waardoor het belangrijk is om onderzoek te doen naar de inhoud van dit instrument, en tevens naar nieuwe instrumenten zodat bijvoorbeeld beter onderzocht kan worden hoe existentiële schuld zich verhoudt tot psychopathologie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64812
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page