University of Twente Student Theses

Login

Betrokken vrijwilligers en dierbare herinneringen : Een kwalitatief onderzoek naar de inzet van vrijwilligers in een interventie met depressieve ouderen in een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Stein, L. (2014) Betrokken vrijwilligers en dierbare herinneringen : Een kwalitatief onderzoek naar de inzet van vrijwilligers in een interventie met depressieve ouderen in een verpleeg- of verzorgingstehuis.

[img] PDF
464kB
Abstract:In dit onderzoek is er aandacht voor het uitvoeren van psychologische interventies met behulp van vrijwilligers. Het doel van dit onderzoek is een duidelijk beeld te krijgen van de belangrijkste elementen voor het inzetten van vrijwilligers in een psychologische interventie. Literatuur laat zien dat er wel richtlijnen zijn voor het gebruik van vrijwilligers in organisaties, maar dat er nog niet is gekeken naar het inzetten van vrijwilligers in psychologische interventies. De drie belangrijkste elementen bij de inzet van vrijwilligers in organisaties zijn de werving van vrijwilligers, de training en begeleiding. Om te kijken hoe vrijwilligers het beste ingezet kunnen worden in psychologische interventies is er onderzoek gedaan naar de ervaringen van vrijwilligers met de interventie ‘Dierbare Herinneringen’, waarbij vrijwilligers een interventie op basis van life-review therapie geven aan ouderen met een lichte depressie, uit verpleeg- en verzorgingsinstellingen. Voor dit onderzoek zijn er bij de acht vrijwilligers die mee deden aan de interventie ‘Dierbare Herinneringen’ semigestructureerde interviews afgenomen om zo achter de belangrijkste aandachtpunten te komen bij de inzet van vrijwilligers in de interventie ‘Dierbare Herinneringen’ en meer algemeen in psychologische interventies. De respondenten van dit onderzoek hadden, op één persoon na, allemaal al ervaring met gespreksvaardigheden. Alles respondenten gaven aan dat ze de trainingsdag die ze hebben gehad als positief hebben ervaren en dat de ondersteunende materialen, in de vorm van een boekje en e-learning, erg nuttig waren. De respondenten gaven aan dat ze graag zouden zien dat al hun vragen beantwoord worden en dat ze graag een respons zouden krijgen op feedback die zij gaven over de deelnemer. Een intervisie bijeenkomst werd door alle respondenten benoemd als zinvol. Uit de resultaten komt naar voren dat het mogelijk is om vrijwilligers in te zetten in psychologische interventies en wat de belangrijkste elementen zijn om dit optimaal te laten verlopen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de sterke punten van de interventie ‘Dierbare Herinneringen’, de training en ondersteunende materialen zijn, maar dat de begeleiding en intervisie bijeenkomst meer aandacht vergen. Voor psychologische interventies in het algemeen kan worden geconcludeerd dat in de training van vrijwilligers het beste, onder deskundige begeleiding, de onderliggende theorie kan worden besproken, waarna er oefeningen gedaan worden die voorbereiden op de praktijk. Tijdens de training is het van belang om de verschillende verwachtingen met betrekking tot de interventie te bespreken en om alvast in te gaan op de afronding van de training. Tijdens de interventie is het voor de vrijwilligers belangrijk dat zij met hun vragen bij een begeleider terecht kunnen, dat ze hun feedback kunnen uiten en dat ze daar respons op krijgen. De uitkomsten van dit onderzoek bieden nieuwe mogelijkheden voor een kosten- en tijdbesparende oplossing voor psychologische interventies, door de inzet van vrijwilligers. Voor vervolgonderzoek is het aan te raden een grote sample te gebruiken om de resultaten optimaal generaliseerbaar te maken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64816
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page