University of Twente Student Theses

Login

Drop-out bij de online begeleidingsmodule abortusverwerking van Fiom

Shuttleworth, F.A. (2014) Drop-out bij de online begeleidingsmodule abortusverwerking van Fiom.

[img] PDF
643kB
Abstract:Achtergrond: Bij onbedoelde zwangerschap bestaat de optie een abortus te laten verrichten. Het komt regelmatig voor dat vrouwen psychische klachten krijgen na hun abortus, zoals spijt, verdriet en schaamte. Vrouwen in Nederland hebben de mogelijkheid om hun abortus te verwerken met behulp van de online begeleidingsmodule abortusverwerking van Fiom. Uit onderzoek van Witten-Eshuis (2013) bleek dat bijna 60% van deze vrouwen die de begeleidingsmodule volgden, voortijdig zijn gestopt. Dit fenomeen wordt drop-out genoemd en is een bekend probleem bij online interventies en hulpverlening. Doelstelling: Het huidige onderzoek beoogde inzicht te krijgen in factoren die drop-out van de online begeleidingsmodule abortusverwerking beïnvloeden. Methoden: De participanten in dit kwalitatieve onderzoek waren vrouwen die de begeleidingsmodule volgen of hebben gevolgd (N=14). Er zijn semi-gestructureerde, telefonische interviews afgenomen en opgenomen, waarbij de audio-opnamen zijn verwerkt tot transcripten. Relevante fragmenten van de transcripten zijn vervolgens inductief geanalyseerd om zo tot antwoord categorieën en thema’s te komen. Resultaten: Participanten waren zeer positief over de begeleidingsmodule. De meest genoemde factoren die hen motiveerden om door te gaan met de module, waren dat zij vooruitgang in hun situatie zagen, benieuwd waren naar het eindresultaat en het online contact met de hulpverlener aangenaam vonden. De belangrijkste gevonden factoren die de participanten eventueel zouden belemmeren om de module af te ronden, waren het willen vermijden van de confrontatie die zij ervoeren bij de opdrachten, technische problemen en het moeite hebben met het vinden van tijd om de opdrachten te maken. Conclusies: Een combinatie van persoonlijke, technische en tijd gerelateerde factoren heeft invloed op de kans op drop-out. De belangrijkste belemmerende factoren zijn persoonlijk, namelijk de confrontatie uit de weg willen gaan en het vinden van tijd om opdrachten te maken. Het contact met de hulpverlener als motiverende factor is niet terug te vinden in de literatuur, maar bleek hier wel een rol te spelen. Tenslotte blijkt dat factoren die drop-out beïnvloeden bij geautomatiseerde interventies deels overeenkomen met de factoren die een rol spelen bij niet-geautomatiseerde interventies zoals de module abortusverwerking.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64818
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page