University of Twente Student Theses

Login

Woorden liegen niet - Het effect van liegen op taalgebruik

Houweling, Arline van (2014) Woorden liegen niet - Het effect van liegen op taalgebruik.

[img] PDF
1MB
Abstract:Taalgebruik kan verraden of een persoon liegt, een verhaal verzint of toch de waarheid spreekt. In dit onderzoek werden de verschillen in taalgebruik tussen deze verschillende manieren om een verhaal te vertellen onderzocht. Verwacht werd dat deelnemers die werden gevraagd te liegen meer woorden gebruikten dan deelnemers die werden gevraagd de waarheid te spreken, maar dan deelnemers die werd gevraagd een verhaal te verzinnen meer woorden gebruikten dan deelnemers die werd gevraagd een te liegen. Tevens werd verwacht dat deelnemers die moesten liegen meer derdepersoonsvormen en minder zelfreferenties gebruikten dan deelnemers die dat niet werd gevraagd. Tot slot werd verwacht dat mensen die werd gevraagd te liegen het schrijven van het verhaal als moreel onjuister beoordeelden dan de overige deelnemers. Deelnemers werd gevraagd een verjaardag te beschrijven, waarbij drie verschillende verhaaltypen waren geformuleerd. De deelnemers werden random toegewezen aan één van deze typen, te weten waarheid, liegen en verzinnen. Met behulp van het taalanalyse programma LIWC (Pennebaker, Francis & Booth, 2001) werd gekeken naar het aantal woorden, zelfreferenties en derde persoonsvormen dat deelnemers bij de verschillende verhaaltypen gebruikten. Daarnaast werd een aantal vragen gesteld met betrekking tot moraliteit, waarmee werd getracht te meten of de mate waarin deelnemers het schrijven van het verhaal als moreel onjuist ervoeren, het taalgebruik beïnvloedde. Uit de analyse van 41 verhalen, verdeeld over de drie typen, bleek dat deelnemers die een verhaal verzonnen meer woorden gebruikten dan deelnemers die de waarheid spraken. Ook bleek dat liegen als moeilijker werd ervaren dan het spreken van de waarheid of het verzinnen van een verhaal. Waarschijnlijk door het kleine aantal deelnemers en de opzet van dit onderzoek, werden verder geen significante verschillen tussen de verhaaltypen gevonden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64828
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page