University of Twente Student Theses

Login

Welbevinden instrumenten en het gebruik in de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland en Duitsland

Lindt, M. (2014) Welbevinden instrumenten en het gebruik in de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland en Duitsland.

[img] PDF
251kB
Abstract:De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland en Duitsland steunt het gebruik van de medische modellen, die sinds 1947 de overhand binnen de psychodiagnostiek hebben. Deze modellen beperken het beeld van geestelijke gezondheid door het eenzijdige meten van klachten. In tegenstelling tot het medische model stelt het twee-continuamodel uit het terrein van de positieve psychologie dat alleen het meten van psychopathologie niet voldoende is om een beeld van iemands geestelijke gezondheid te krijgen. Daarom worden geestelijke gezondheid en psychopathologie als twee verschillende aan elkaar gerelateerde dimensies beschouwd, die onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of door de invloed van de positieve psychologie een verschuiving van een klachten naar een krachten-georiënteerde visie binnen de wetenschap en de GGZ heeft plaatsgevonden. In de eerste studie wordt onderzoek gedaan naar Nederlandse en Duitse instrumenten die het welbevinden bij volwassenen en kinderen meten. Verder worden de instrumenten getoetst aan de psychometrische eigenschappen validiteit, betrouwbaarheid, handleiding en normen, om te bepalen of de instrumenten binnen de GGZ kunnen worden gebruikt. In de tweede studie wordt een vragenlijst naar dertig Nederlandse en dertig Duitse psychologen gestuurd om de mate van het gebruik van welbevinden instrumenten binnen de GGZ te bepalen. Er zijn door middel van de literatuurstudie tweeëndertig Engelse instrumenten gevonden. Hiervan zijn zeventien instrumenten naar het Nederlands en tien instrumenten naar het Duits vertaald. De instrumenten worden in vier groepen ingedeeld, namelijk: classificatiesystemen, emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden, feedbackinstrumenten en meerdere componenten van welbevinden voor volwassenen en kinderen. Onderzoek laat zien dat twee Nederlandse en twee Duitse instrumenten voor kinderen geschikt zijn, de anderen instrumenten zijn voor volwassenen bedoeld. Verder laten de resultaten zien dat geen van de Nederlandse of Duitse instrumenten normgegevens hebben. In totaal hebben drieëntwintig Nederlandse en tweeëntwintig Duitse psychologen een reactie op de inventarisatie gegeven. Deze laat zien dat één Nederlandse psycholoog en twee Duitse psychologen gebruik maken van welbevinden instrumenten binnen de GGZ. Gebaseerd op de bevindingen in de literatuurstudie en de praktische inventarisatie wordt als vervolg-onderzoek aanbevolen de Nederlandse en de Duitse GGZ meer over welbevinden instrumenten te informeren en meer onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van de gevonden instrumenten te doen, om het gebruik van welbevinden instrumenten binnen de Nederlandse en Duitse GGZ te bevorderen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64850
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page