University of Twente Student Theses

Login

Online Life Review interventie : reden van deelname en ervaren positieve geestelijke gezondheid

Blok, M. (2014) Online Life Review interventie : reden van deelname en ervaren positieve geestelijke gezondheid.

[img] PDF
470kB
Abstract:Inleiding: Depressieve klachten vormen een belangrijk gezondheidsprobleem. Hoewel er veel kennis is waarom mensen zich niet aanmelden voor een behandeling tegen depressieve klachten, weten we nog beperkt waarom mensen zich wel aanmelden. Deze studie onderzoekt daarom wat de reden van deelname is aan een online life review interventie, een behandeling voor mensen in de tweede levensfase (40=) met lichte tot matige depressieve klachten. Anderzijds zal dit onderzoek zich richten op de vraag of deze redenen gerelateerd zijn aan de ervaren positieve geestelijke gezondheid ten tijde van de aanmelding. Bekend is dat verandering in psychopathologie, zoals vermindering van depressieve klachten van invloed is op de positieve geestelijke gezondheid. Onbekend is of de reden van deelname mogelijk gerelateerd is aan de ervaren positieve geestelijke gezondheid ten tijde van de aanmelding. Methode: Tijdens de baseline meting van de online interventie zijn aan de 58 deelnemers online twee digitale open vragen gesteld over de reden van deelname en de klachten waarvoor men wilde deelnemen. Bovendien is er een digitale zelfrapportagelijst afgenomen om de positieve geestelijke gezondheid te meten ten tijde van de aanmelding. De antwoorden van de deelnemers (N=58) op de gestelde vragen zijn gecodeerd middels een proces dat bekend staat als open coderen. Dit heeft geleid tot de categorieën pijnlijke en positieve redenen van deelname. Nadien is onderzocht of het aantal redenen of de soort redenen gerelateerd zijn aan de score op de positieve geestelijke gezondheid, middels correlatie analyses. Resultaten: Naast de pijnlijke en positieve redenen werd een derde categorie redenen onderscheiden, deze categorie bestond uit cursus gerichte redenen. Alhoewel alle deelnemers pijnlijke redenen van deelname beschreven blijkt dat driekwart van de deelnemers een combinatie van pijnlijke redenen met positieve en/of cursus gerichte redenen beschreef. De score op positieve geestelijke gezondheid ten tijde van de aanmelding was 3, bij een range van 0-5. Er werd geen relatie gevonden tussen de positieve geestelijke gezondheid en het aantal redenen of het soort redenen van deelname. Conclusie: Een online life review interventie blijkt inderdaad laagdrempelig. Deelnemers met uiteenlopende redenen voelen zich aangetrokken om deel te nemen. De depressieve klachten zelf, positieve factoren en cursusgerichte factoren blijken mensen er toe te zetten om deel te nemen. Verder onderzoek is nodig om te beoordelen of meer mensen bereikt zullen worden wanneer alle drie deze aspecten worden meegenomen in de werving. De reden van de deelname blijkt niet gerelateerd aan de positieve geestelijke gezondheid. Een matig ervaren positieve geestelijke gezondheid ten tijde van de aanmelding bevestigt het belang van het versterken van de positieve geestelijke gezondheid middels online life review interventies.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64858
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page