University of Twente Student Theses

Login

De grens van vanzelfsprekendheid - De ervaringen van patiënten over techniek in de (ziekenhuis)zorg

Segers, P.J. (2014) De grens van vanzelfsprekendheid - De ervaringen van patiënten over techniek in de (ziekenhuis)zorg.

[img] PDF
336kB
Abstract:Zorg en technologie raken steeds meer verweven. Omdat er binnen de (ziekenhuis)zorg patiënt gerichte zorg belangrijker wordt is de vraag “hoe ervaren patiënten de zorgtechnologie” in beeld gekomen. Deze vraag is een onderdeel van het grotere “patiënten weten beter” project, opgezet door het Rathenau instituut. Het Rathenau instituut heeft dit project opgezet om via ervaringen van patiënten de patiënt gerichte zorg in Nederland te verbeteren. Waar er al onderzoeken zijn uitgevoerd naar de ervaringen van artsen en verplegers over technologie, het gebruik en acceptatie van technologie in organisaties, zijn er nog geen onderzoeken uitgevoerd naar de ervaringen van patiënten binnen de (ziekenhuis)zorg. Om de vraag, hoe ervaren en waarderen patiënten de techniek/technologie die in de(ziekenhuis)zorg wordt toegepast, zijn er patiëntervaringen over de kwaliteit van de (ziekenhuis)zorg onderzocht. Na een intensieve wervingscampagne van het Rathenau instituut zijn er in het “patiënten weten beter” project 122 ervaringen verzameld, in de periode van april 2012 tot juli 2013. Deze ervaringen zijn gedeeld via website. Op deze website werden de deelnemers gevraagd hun ervaring met de (ziekenhuis)zorg te typen in 200 t/m 2000 woorden. Na het delen van de ervaring werd ook nog een vragenlijst afgenomen om demografische gegevens van de deelnemers te verzamelen. De groep van deelnemers varieerde in geslacht, leeftijd, niveau van educatie, inkomen en ervaring met ziekenhuiszorg. In de kwalitatieve analyse werden patiënt ervaringen over zorgtechnologie ingedeeld op waardering (positief, negatief, ambivalente en neutraal) en soort technologie ( sociaal, medisch, emotioneel en het resultaat van de techniek). Van de 122 ervaringen zijn er in 58 citaten over zorgtechniek gevonden, deze zijn gebruikt in de analyse. In deze analyse werd gevonden dat de meeste ervaringen negatief werden gewaardeerd, ten tweede konden de meeste citaten ingedeeld worden bij het thema ‘sociaal’. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat patiënten techniek als een vanzelfsprekend onderdeel van de (ziekenhuis)zorg ervaren. De ervaringen met techniek werden vooral negatief als de behandeling als negatief werd ervaren. Doordat de analyse door een enkele onderzoeker is uitgevoerd, is het belangrijk om rekening te houden met een bias in de resultaten. Ook zou de vraagstelling, bij het verzamelen van de ervaringen, specifieker gesteld kunnen worden. De vraagstelling was namelijk zeer open, met een specifiekere vraagstelling gericht op de beoordeling van zorgtechnologie, kan er waarschijnlijk gerichter onderzoek uitgevoerd worden. Verbetering van deze twee punten zou vervolg onderzoek ten goede komen
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64866
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page