University of Twente Student Theses

Login

Het effect van ervaren mannelijkheid / vrouwelijkheid op sollicitatiefoto’s van mannen is branche-afhankelijk

Schneider, S.F. (2014) Het effect van ervaren mannelijkheid / vrouwelijkheid op sollicitatiefoto’s van mannen is branche-afhankelijk.

[img] PDF
411kB
Abstract:Verschillende studies hebben laten zien dat een hoge mate van attractiviteit voordelen bij een sollicitatie oplevert. Als naar mannen gekeken wordt is het mogelijk van twee verschillende soorten van attractiviteit te praten. Een variant is de vrouwelijke variant van attractiviteit die erop berust hoe mooi een man wordt gevonden en een mannelijke variant van attractiviteit die vooral op dominantie tegenover andere mannen berust. Voor allebei vormen zijn aanwijzingen gevonden dat zij een sollicitatie positief kunnen beïnvloeden. Als nagegaan wordt welk van de twee varianten een groter voordeel zal opleveren blijkt dat de context van de werkdomein van belang zal zijn. Deze theorie is gebaseerd op bevindingen uit de evolutionaire psychologie. Om deze theorie op de bedrijfswereld toe te passen is in dit studie een enquête aangemaakt waar 297 respondenten uit drie verschillende werk sectoren over vijf verschillende mannen oordelen. De werk sectoren zijn een sector met een aandeel van over 70% mannen, een sector met minder dan 30% mannen en een sector met ongeveer 50% mannen. De vijf mannen verschillen van elkaar door hun mate van mannelijke attractiviteit en vrouwelijke attractiviteit. De hypothese was dat mannen met een hoge mate mannelijke attractiviteit worden prefereert in de sector met de groot aandeel mannen en dat de mannen met een hoge mate vrouwelijke attractiviteit worden prefereert in de sector met een lage aandeel mannen. De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat dit niet het geval is. De context van de domein blijkt naast en in interactie met het geslacht van de beoordelaar ook in de berdrifjswereld wel van invloed te zijn op de impact van de effect van zowel vrouwelijke als mannelijke attractiviteit.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64899
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page