University of Twente Student Theses

Login

Houvast, door Co-creatie : Een kwalitatieve studie naar de gebruiksvriendelijkheid en acceptatie van de webapplicatie ‘Houvast, voor elkaar’, een online interventie voor partners van kankerpatiënten

Oosterik, S.M. (2014) Houvast, door Co-creatie : Een kwalitatieve studie naar de gebruiksvriendelijkheid en acceptatie van de webapplicatie ‘Houvast, voor elkaar’, een online interventie voor partners van kankerpatiënten.

[img] PDF
2MB
Abstract:Ten behoeve van de gezondheid van de kankerpatiënt, zijn diens partners gedurende het ziekteproces veelal geneigd om eigen behoeften en belangen te negeren. Echter verscheidene onderzoeken laten zien dat dit een juist averechts effect heeft op zowel de patiënt als partner. In toenemende mate blijken partners van kankerpatiënten klachten te ervaren in het fysieke en psychische welbevinden. Een goede interventie gericht op deze groep ontbreekt echter nog. De Universiteit Twente is om die reden gestart met onderzoekproject naar de effectiviteit van een eHealth interventie, gebaseerd op een ACT en mindfulness. Uit deze en andere onderzoeken blijkt dat er behoefte is aan een dergelijk interventie en dat de diverse eigenschappen van eHealth technologieën geschikt lijken om partners van kankerpatiënten te bereiken en te ondersteunen. Middels een co-creatief ontwikkelingsproces, waarbij onder andere de eindgebruiker interactief betrokken is, is er inmiddels een prototype van de webapplicatie ‘Houvast, voor elkaar’ ontwikkeld. Ter verbetering van de applicatie, alvorens deze geïmplementeerd gaat worden, is binnen deze studie de gebruiksvriendelijkheid en acceptatie van de applicatie onderzocht. In deze studie is gebruik gemaakt van een think aloud procedure en een semigestructureerd interview, als respectievelijk objectieve en subjectieve methoden voor het meten van gebruiksvriendelijkheid en acceptatie. De methoden zijn gebaseerd op een combinatie van de ISO-standaard voor gebruiksvriendelijkheid en the Technology Acceptence Model. De testen zijn afgenomen bij een heterogene respondentengroep, bestaande uit partners en naasten van kankerpatiënten. De opnames van de testafnames zijn gecodeerd, aan de hand van de gebruiksvriendelijkheidcomponenten effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid, en geanalyseerd door de onderzoeker. De resultaten laten zien dat de applicatie over het algemeen effectief en efficiënt is. Tevens is men tevreden over het ervaren nut. Ondanks dat men tevreden is over dit gebruikersgemak, deden zich hier ook de meeste problemen voor. Hoewel de meeste problemen ontstonden in het gebruikersgemak, was men tevreden over het ervaren gebruikersgemak. Op basis van de opgedane indruk gedurende het onderzoek, zou men gebruik willen maken van de applicatie. Suggesties voor verbetering betreffen met name de informatiekwaliteit en instructies van de oefeningen. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de webapplicatie ‘Houvast, voor elkaar’ gebruiksvriendelijk is en dat deze geaccepteerd zal worden door de doelgroep, partners van kankerpatiënten. De applicatie is aantrekkelijk, sluit aan bij alle lagen van de bevolking, is niet te veel eisend en toch doeltreffend. Wat men voornamelijk aanspreekt is dat de applicatie geen hulp, maar ondersteuning biedt. Voor de werving van gebruikers en de implementatie van de applicatie is het van belang dat de doelgroep middels een sneakpreview een indruk krijgt van de applicatie. Tevens dient de applicatie geadviseerd te worden door nauw betrokken zorgprofessional.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64913
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page