University of Twente Student Theses

Login

Geestelijke gezondheid : de effectiviteit op de interventie Op Verhaal Komen en de samenhang met keerpunten

Oosterwechel, J.E. (2014) Geestelijke gezondheid : de effectiviteit op de interventie Op Verhaal Komen en de samenhang met keerpunten.

[img] PDF
429kB
Abstract:Achtergrond: Dit onderzoek heeft twee belangrijke doelen die beide betrekking hebben op de online interventie Op Verhaal Komen. Deze online interventie is ontwikkeld naar aanleiding van effectieve resultaten uit de groepscursus en de zelfhulpcursus Op Verhaal Komen. De interventie is een online cursus waarin mensen herinneringen ophalen en hieraan betekenis geven. Het doel van deze interventie is onder andere het verbeteren van de geestelijke gezondheid. In dit onderzoek wordt in de eerste instantie onderzocht of de interventie effectief is geweest voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid. Daarnaast hebben alle deelnemers voorafgaand aan de interventie een keerpunt beschreven. Een keerpunt is een herinnering die een belangrijke verandering weergeeft in iemand zijn of haar leven. Het is interessant bevonden om te onderzoeken of er een samenhang is tussen keerpunten en geestelijke gezondheid. Dit is interessant omdat uit diverse onderzoeken naar voren komt dat het ophalen van het herinneringen in het algemeen van invloed kan zijn op de geestelijke gezondheid. Wanneer er ook een samenhang zichtbaar is tussen keerpunten en geestelijke gezondheid zouden interventies hierop aangepast kunnen worden. Methode: Voor het bepalen van de effectiviteit van de interventie op geestelijke gezondheid hebben de deelnemers voorafgaand en na de interventie de Mental Health Continuum – Short Form ingevuld. Dit is een vragenlijst die de geestelijke gezondheid meet. Voor het onderzoeken van de samenhang tussen keerpunten en geestelijke gezondheid is gebruik gemaakt van een codeerschema. Herinneringen kunnen worden onderverdeeld in de dimensies specificiteit, inhoud, valentie en betekenis van de herinnering. Als eerst is er gekeken hoe de verdeling in deze vier dimensies eruit ziet binnen dit onderzoek. Daarna zal er gekeken worden of er samenhang zichtbaar is tussen keerpunten onderverdeeld in dimensies en geestelijke gezondheid. Resultaten: Voor het analyseren van de effectiviteit is gebruik gemaakt van een Repeated Measure Anova. Hierin kwam naar voren dat er een significant interactie effect zichtbaar is. Dit betekent dat de interventie Op Verhaal Komen effectief blijkt te zijn voor het bevorderen van de geestelijke gezondheid van de cursusgroep in vergelijking met de wachtlijst groep. Om de samenhang tussen keerpunten en geestelijke gezondheid te onderzoeken zijn analyses uitgevoerd door middel van non-parametische toetsen. Er komen geen significante resultaten naar voren binnen de dimensies. Dit betekent dat er geen samenhang is tussen keerpunten en geestelijke gezondheid in dit onderzoek. Conclusie: Een belangrijke bevinding is dat interventie Op Verhaal Komen effectief blijkt te zijn voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid voor mensen met lichte tot matige depressieve klachten in de leeftijd van 40 jaar of ouder. Een aanbeveling hierin is om deze interventie effectief in te gaan zetten bij deze doelgroep. Er blijkt geen samenhang te zijn tussen keerpunten en geestelijke gezondheid. Verder onderzoek zal noodzakelijk zijn om te onderzoeken of de doelgroep invloed heeft op deze resultaten en of het codeerschema dat gebruikt is wel toegepast kan worden voor het coderen van herinneringen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64914
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page