University of Twente Student Theses

Login

Fear of Happiness en Welbevinden : De Modererende Rol van Religie

Turan, Y. (2014) Fear of Happiness en Welbevinden : De Modererende Rol van Religie.

[img] PDF
229kB
Abstract:Geluk wordt gezien als een belangrijk en waardevol doel in het leven. Toch blijkt uit recent onderzoek—onder niet-westerse culturen—dat sommige mensen afkerig en bang zijn om geluk te ervaren. Deze angst wordt fear of happiness genoemd en is in westerse culturen niet eerder onderzocht. In dit innovatieve survey onderzoek is gekeken naar de mate van fear of happiness in een individualistische cultuur als Nederland en de samenhang hiervan met emotionele en psychologische maten van welbevinden en met religieuze affiliatie. Verwacht werd dat welbevinden negatief zou relateren aan fear of happiness en dat affiliatie met religie deze samenhang zou verzwakken. In totaal zijn 295 personen begonnen aan de online vragenlijst, waarvan 178 (60%) personen de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Emotioneel welbevinden is gemeten met de Satisfaction With Life Scale, Responses to Positive Affect Scale en Savoring Belief Inventory en het psychologisch welbevinden met de Individualism Scale en Personal Growth Initiative Scale. Voor de mate van fear of happiness is gebruik gemaakt van de Fear of Happiness Scale. Uit de correlatie- en meervoudige regressieanalyse bleek emotioneel welbevinden negatief te relateren aan fear of happiness. Het onderdrukken van positieve emoties relateerde middelmatig positief aan fear of happiness. Voor de psychologische maten werden geen significante verbanden gevonden. Religieuze affiliatie relateerde laag positief aan fear of happiness, maar toonde geen verzwakkende rol in de samenhang tussen welbevinden en fear of happiness. Deze bevindingen suggereren dat verschillende factoren—zoals fear of happiness en religie—het welbevinden kunnen beïnvloeden. Nader onderzoek naar deze factoren, zullen bijdragen aan het beter begrijpen van verschillen in individueel welbevinden. Voor een generalisatie van de bevindingen is een meer diverse onderzoeksgroep—qua religie en nationaliteit—aanbevolen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64923
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page