University of Twente Student Theses

Login

De ontwikkeling van een codeerschema van het non-verbale gedrag ‘zuchten’ als onderdeel van de emotionele expressie

Veldkamp, V.N. (2014) De ontwikkeling van een codeerschema van het non-verbale gedrag ‘zuchten’ als onderdeel van de emotionele expressie.

[img] PDF
197kB
Abstract:Achtergrond: ‘Zuchten’ is een non-verbale uiting van emoties. Het zuchten als onderdeel van de emotionele expressie lijkt echter nog weinig onderzocht te zijn. Om deze reden is het aspect ‘zuchten’ dermate interessant, gezien het in het dagelijkse leven regelmatig voorkomt, het onderdeel is van de emoties en het de sleutel tot een succesvolle communicatie kan zijn. Het doel van deze studie is het ontwikkelen van een concrete definiëring en een codeerschema voor het non-verbale gedrag ‘zuchten’ als onderdeel van de emotionele expressie. Methode: Om een codeerschema te ontwikkelen voor het non-verbale gedrag ‘zuchten’ zijn uit het project Croatian Memories (CroMe, 2013) enkele vertaalde interviews geanalyseerd op de aanwezigheid van het betreffende gedrag. Aan de hand van het proces is er een definiëring en codeerschema ontwikkeld. De data van de ‘zuchten’ en de data van het onderzoek van Truong et al. (2013a), die tevens onderzoek heeft gedaan naar het verband tussen verbale en non-verbale expressie binnen het project CroMe (2013), zijn samengevoegd. Op basis hiervan is er gezocht naar een verband van de indicatoren van emotionele expressie en het non-verbale gedrag ‘zuchten’. De indicatoren zijn emotiewoorden, vocale inspanning, toonhoogte en het gebruik van pauzes. Resultaten: De betrouwbaarheid van het codeerschema is berekend aan de hand van Cohen’s Kappa =.36 in de eerste dataset en =.72 in de tweede dataset), deze laat zien dat er sprake is van een groeiende betrouwbaarheid. De Spearman’s Rho laat zien dat er sprake is van een significante samenhang tussen het non-verbale gedrag ’zuchten’ en enkele onderdelen van de emotionele expressie, zoals de toonhoogte ( =.505), de vocale inspanning ( = -.558) en het percentage gesproken negatieve emotie woorden ( =-.529). Dit betekent dat in gesprekken waar ‘zuchten’ plaatsvinden, er vaker sprake is van een hogere toonhoogte, maar een lagere vocale inspanning en minder negatieve emotiewoorden. Conclusie: Er kan worden gesteld dat mensen het gedrag ‘zuchten’ als onderdeel kunnen gebruiken om uiting te geven aan de emoties die zij ervaren. Het uiteindelijke product betreft een definiëring, een codeerschema en een beslisboom. Daarnaast biedt het mogelijkheden in de toekomst om verder onderzoek te verrichten naar het verband tussen de emotionele expressie en het gedrag van mensen, gezien het een vrij complex fenomeen is. Deze informatie kan gebruikt worden om meer kennis te verwerven over de emotionele expressie van het menselijke gedrag en mogelijk in de praktijk zorgen voor meer aansluiting bij de cliënt door de methodiek te kiezen op basis van het geslacht of de wijze waarop iemand zijn emotionele expressie gebruikt
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64924
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page