University of Twente Student Theses

Login

Identiteitsherinneringen van ouderen en hun geestelijke gezondheid : Verandert de samenhang tussen identiteitsherinneringen en geestelijke gezondheid van Nederlandse ouderen met een leeftijd van 75 jaar en ouder in de loop van een half jaar?

Wibberich, S. (2014) Identiteitsherinneringen van ouderen en hun geestelijke gezondheid : Verandert de samenhang tussen identiteitsherinneringen en geestelijke gezondheid van Nederlandse ouderen met een leeftijd van 75 jaar en ouder in de loop van een half jaar?

[img] PDF
639kB
Abstract:Achtergrond: In het huidige onderzoek wordt er onderzoek gedaan naar de samenhang tussen identiteitsherinneringen en angst- of depressieklachten (hier: geestelijke gezondheid) en naar mogelijke veranderingen gedurende een half jaar. De groep die wordt onderzocht bestaat uit Nederlandse ouderen boven de 75 jaar. Naast de beschrijving van identiteitsherinneringen en de geestelijke gezondheid wordt er eveneens aandacht besteed aan de samenhang van redemptie en contaminatie met geestelijke gezondheid. Er werd meer inzicht verkregen over mogelijke veranderingen van de samenhangen door de resultaten van dit onderzoek te vergelijken met de resultaten uit een vergelijkbaar voorgaand onderzoek van een half jaar eerder (Engbers, 2013). Methode: Deelnemers aan een maandelijkse LISS-panel zijn willekeurig benaderd met het verzoek om aan dit onderzoek mee te werken. In totaal hebben 239 personen met een leeftijd boven de 75 jaar de ‘Hospital Anxiety and Depression Scale’ (HADS) en de ‘Self- Defining Memory Task’ (SDMT) ingevuld. De antwoorden op de SDMT zijn aan de hand van een codeerschema gecodeerd en de antwoorden op de HADS en SDMT zijn door middel van een statistische analyse geanalyseerd. Resultaten: Uit de resultaten van het huidige onderzoek en het onderzoek van een half jaar eerder (Engbers, 2013) bleek dat identiteitsherinneringen bij Nederlandse 75-plussers inhoudelijk over sociale relaties gaan en vaak generiek zijn. Verder zijn de aantallen van deelnemers die aan een mogelijke depressieve- of angststoornis lijdt ongeveer hetzelfde in beide steekproeven. De resultaten van beide onderzoeken suggereren daarnaast een positief verband tussen een angst- of depressiestoornis met een negatieve valentie van een herinnering. Er worden negatieve verbanden gevonden tussen een depressieve stoornis en een positieve valentie en tussen een depressieve stoornis en een herinnering die inhoudelijk over activiteiten in de vrije tijd gaat. Conclusie: In het huidige onderzoek is gevonden dat de meeste verwachtingen die voortkwamen uit het eerdere onderzoek (Engbers, 2013) kunnen worden bevestigd. Echter zijn er andere, kleine veranderingen gevonden in de samenhang tussen identiteitsherinneringen en geestelijke gezondheid, waarvan mogelijke oorzaken in verder onderzoek zouden worden bekeken. Ook bevat het huidige onderzoek aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64925
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page