University of Twente Student Theses

Login

De houding en de drijfveren van migranten ten aanzien van de sociale zekerheid, gezondheidszorg en kinderopvang in Nederland

Mulder, N. (2014) De houding en de drijfveren van migranten ten aanzien van de sociale zekerheid, gezondheidszorg en kinderopvang in Nederland.

[img] PDF
1MB
Abstract:In de literatuur is er een discrepantie wat betreft de opvattingen over de motivatie van migranten om naar een land te immigreren. Aan de ene kant zijn er onderzoekers die stellen dat ze komen uit eigenbelang, ofwel voor het geld, aan de andere kant zijn er onderzoekers die stellen dat dit helemaal niet de drijfveer is van migranten. Met behulp van semigestructureerde interviews en kwalitatieve data-analyse zal onderzocht worden welk van deze eerder genoemde theorieën aannemelijker is. De hoofdvraag van het onderzoek is: wat is de houding van migranten ten aanzien van de sociale zekerheid, gezondheidszorg en kinderopvang in Nederland en wat zijn de drijfveren hierachter? In deze thesis is aannemelijk gemaakt dat migranten vinden dat iedere burger op zijn minst een redelijke levensstandaard moet genieten. Daarnaast is aannemelijk gemaakt dat hoogopgeleide migranten zich niet identificeren met het economisch individualisme en dat laagopgeleide migranten zich niet identificeren met de ideologie van sociale gelijkheid. Verder worden de drijfveren van migranten ten aanzien van meerdere domeinen van de verzorgingsstaat besproken. Dit onderzoek bevestigt eerder onderzoek (Bowles & Gintis, 2000): eigenbelang is niet de enige drijfveer van mensen als het de verzorgingsstaat betreft. Daarnaast laat het onderzoek zien hoe migranten denken over de verzorgingsstaat en wat hun achterliggende drijfveren zijn. Hiermee genereert het nieuwe kennis.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64949
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page