University of Twente Student Theses

Login

Reactivering Koningslijn. Mogelijkheden tot het maken van een treinserie tussen Arnhem en Apeldoorn

Uem, Danny van (2013) Reactivering Koningslijn. Mogelijkheden tot het maken van een treinserie tussen Arnhem en Apeldoorn.

[img] PDF
2MB
Abstract:De provincie Gelderland vindt het belangrijk dat de provincie een kwalitatief hoogwaardig spoornetwerk bezit. In dit netwerk ontbreekt nog de schakel tussen de twee economische kerngebieden van Arnhem en Apeldoorn. Door eerder onderzoek van Goudappel Coffeng (2011) in opdracht van de provincie, bleek het reactiveren van de Koningslijn een goede mogelijk om tot een rechtstreekse verbinding te komen. Dit rapport onderzoekt of deze nieuwe treinserie in te passen is in de huidige dienstregeling en hoe dit kan worden gerealiseerd met een zo gunstig mogelijke kostendekkingsgraad. Op basis van het Goudappel Coffeng-rapport is geïnventariseerd welke infrastructurele aanpassingen nodig zijn om de nieuwe treinserie te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn een aantal extra opties gemaakt. De belangrijkste zijn een extra passeerspoor in Laag Soeren, het dubbelsprorig maken tussen Eerbeek en Loenen en elektrificatie van de lijn. Met de infrastructuuropties bekend zijn een drietal dienstregelingen gemaakt voor de treinserie tussen Arnhem en Apeldoorn. De eerste twee hiervan hebben een kruising in Eerbeek. Beiden maken gebruik van een extra passeerspoor bij Laag Soeren zodat de stoomtrein de sneltrein voorbij kan laten. Voor de derde dienstregeling wordt de infrastructuur uitgebreid met een dubbelspoor tussen Eerbeek en Loenen. Hierdoor kan een vliegende kruising worden gepland tussen Eerbeek en Loenen. Doordat elektrificatie geen reistijdwinst oplevert kunnen dezelfde drie dienstregelingen worden gebruikt. Door de drie dienstregeling te combineren met het wel of niet elektrificeren ontstaan zes scenario’s. Deze zes scenario’s zijn in OpenTrack verwerkt waar deze zijn getest op inpasbaarheid in de dienstregeling en op vertragingsgevoeligheid. Alle scenario’s zijn ontworpen zodat ook de VSM kan blijven rijden op het traject Dieren- Apeldoorn. Ook uit de tijd-weg diagrammen blijkt het mogelijk dat zowel de stoomtreinen als de sneltreinen gezamenlijk kunnen rijden. Wel dient de VSM een aantal keren de sneltreinen voorbij te laten, waardoor ze langer op stations staan. Het is gebleken uit zowel de operationele als de maatschappelijke kostendekkingsgraad dat elektrificatie op de lange termijn voordeliger is dan het rijden met diesel materieel. Dienstregeling A/ Kruising Eerbeek 1 en C/ Dubbelspoor Eerbeek- Loenen blijkt volgens de operationele kostendekkingsgraad de beste. Bij de maatschappelijke kostendekkingsgraad is dienstregeling B/ Kruising Eerbeek 2 de beste en presteert dienstregeling A zeer slecht. Doordat het verschil tussen dienstregeling B en C bij beide kostendekkinggraden klein is worden beiden als de voorkeursvariant aangemerkt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64953
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page