University of Twente Student Theses

Login

Gebruik van instructievideo’s bij programmeeronderwijs

Duipmans, Evert and Pothoven, Tristan (2014) Gebruik van instructievideo’s bij programmeeronderwijs.

[img] PDF
6MB
Abstract:De afgelopen jaren is het gebruik van video binnen het onderwijs toegenomen. Verschillende vormen van video worden ingezet, zoals opgenomen hoorcollege’s, screencasts en pencasts. De invloed van dit videogebruik op het onderwijs is echter iets wat nog maar recentelijk onderzocht wordt. In dit onderzoek is gekeken naar het kijkgedrag dat leerlingen vertonen wanneer er gebruik wordt gemaakt van instructievideo’s binnen het programmeeronderwijs tijdens informatica lessen op een middelbare school. Voor dit onderzoek zijn twee middelbare schoolklassen (4 HAVO, 4 VWO met resp 17 en 28 leerlingen) van het Assink Lyceum te Haaksbergen onderzocht die tijdens het leren programmeren in VB.NET gebruik hebben gemaakt van online beschikbare instructievideo’s. De instructievideo’s waren onderdeel van een lessenserie van 12 weken, waarbij 4 weken aandacht besteed is aan het leren programmeren. De gebruikte instructievideo’s zijn publiekelijk beschikbaar en niet ontwikkeld door de schrijvers zelf en zijn geanalyseerd op kwaliteit naar aanleiding van richtlijnen opgesteld door van der Meij en van der Meij (2013). Uit het onderzoek is gebleken dat gebruikte video’s slechts gedeeltelijk voldeden aan de gestelde richtlijnen. Om het gedrag te registreren is gebruik gemaakt van een zelfontworpen videoregistratiesysteem, dat het kijkgedrag van leerlingen registreert. Op basis van de gegevens verkregen uit dit systeem zijn grafische overzichten gegenereerd, waarmee kijkdichtheid (welke segmenten van de video zijn het meest bekeken) en kijkgedrag (hoe kijkt een leerling naar de video) geanalyseerd kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat er twee soorten kijkgedrag te identificeren zijn. Een aantal leerlingen kijkt instructievideo’s in zijn geheel (lineair kijkgedrag). Daarnaast zijn er leerlingen die door video’s zappen en slechts korte fragmenten uit de video’s bekijken (zapgedrag). Echter is het niet zo dat een gegeven leerling hetzelfde kijkgedrag vertoont bij het bekijken van verschillende instructievideo’s. Ook hoeft een gegeven instructievideo niet door alle leerlingen op eenzelfde manier bekeken te worden. Tenslotte is er ook gekeken of er verschillend kijkgedrag waarneembaar is tussen visualizers en verbalizers. Visualizers zijn mensen die beter leren van visueel lesmateriaal, zoals grafieken en afbeeldingen. Verbalizers zijn mensen die meer waarde hechten aan het gesproken of geschreven woord qua uitleg. In dit onderzoek kon geen onderscheid worden aangetoond tussen kijkgedrag bij beide groepen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65043
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page