University of Twente Student Theses

Login

Bodembegaanbaarheid : Een onderzoek naar een mogelijkheid om de methodes voor het bepalen van de bezwijkspanning van de grond voor defensie te standaardiseren.

Michielen, M. (2014) Bodembegaanbaarheid : Een onderzoek naar een mogelijkheid om de methodes voor het bepalen van de bezwijkspanning van de grond voor defensie te standaardiseren.

[img] PDF
12MB
Abstract:Aanleiding Binnen Defensie worden verschillende methodes gebruikt om de bodem, en meer specifiek de draagkracht hiervan, tijdens een terreinverkenning te onderzoeken. Dit kan verschillende problemen opleveren. Er wordt inefficiënt gewerkt en de verschillende legereenheden kunnen elkaar mogelijk niet meer “verstaan” tijdens het uitwisselen van gegevens en het wordt lastig om de eenheid voor bodembegaanbaarheid te digitaliseren voor de toepassing in computermodellen. Om deze problemen te voorkomen is er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van standaardisatie van het meten van de bezwijkspanning van de bodem. Het doel van het onderzoek is Defensie een advies geven over de methode voor het bepalen van de bezwijkspanning van de bodem, waarbij Defensie, in de vorm van het Kenniscentrum Genie, als voorkeur heeft dat dit één enkele methode is. Aanbevolen wordt • De bodem te classificeren volgens het unified soil classification system (USCS). • De bezwijkspanning van de grond op twee manieren te bepalen. Eén methode om de opneembare dynamische belastingen te meten en één methode om de opneembare statische belasting te meten. o De opneembare dynamische belasting aan de hand van de California Bearing Ratio (CBR) methode te meten. o Wanneer één meetmethode gewenst is, de opneembare statische belasting aan de hand van de beddingsconstante afgeleid van de California Bearing Ratio te definiëren. o Wanneer een nauwkeurige methode gewenst is, de opneembare statische belasting door middel van een (hand)sondering te meten. Motivatie De USCS classificeert de bodem aan de hand van de plasticiteit en de korrelgrootte van de bodem. Dit maakt de USCS de meest nuttige en meest toegepaste manier om de bodem te classificeren. Een goede bodemclassificatie zorgt ervoor dat in een vroeg stadium enkele eigenschappen van de grond al bekend zijn. Defensie werkt al met deze methode en het advies is om hiermee door te gaan. Bovendien maken alle actoren waar Defensie mee samenwerkt, gebruik van de USCS. Doordat er om uiteenlopende redenen gebruik wordt gemaakt van de bodem is het niet mogelijk om alles te meten met één methode. De bodem kan voor dynamisch gebruik, zoals voor wegen, vliegvelden of terreinrijden, niet op betrouwbare en nauwkeurige wijze op basis van metingen voor statisch belaste constructies bepaald worden en vice versa. De CBR-methode is voor Defensie een goede methode om de dynamische belastbaarheid van de grond te definiëren. Actoren waar Defensie veel mee samenwerkt, waaronder alle Samenvatting 2 luchtmachten binnen de NAVO, maken gebruik van deze methode. Verder is deze methode breed geaccepteerd in de civiele bouwsector. Er worden twee mogelijkheden opengehouden om de opneembare statische belasting te bepalen. Door de opneembare statische belasting uit te drukken in de beddingsconstante is in de praktijk slechts één meting nodig, de CBR-meting. De beddingsconstante kan van deze waarde worden afgeleid. De opneembare statische belasting kan ook bepaald worden aan de hand van een (hand)sondering. Deze meting geeft een compleet beeld van de draagkracht van de bodem. De civiele bouwsector maakt veelvuldig gebruik van deze methode om de opneembare statische belasting van de bodem te bepalen. Consequenties Door de opneembare statische belasting in de vorm van de beddingsconstante af te leiden van de CBR waarde hoeft slechts één meetmethode te worden toegepast. Met de CBRmethode kan op elk type grond metingen worden verricht naar de draagkracht hiervan. De CBR-methode heeft als nadeel dat de resultaten bij grondsoorten die een grotere korreldiameter hebben dan twee millimeter, minder nauwkeurig worden. Door de metingen op deze gronden minimaal drie keer te herhalen, blijft de nauwkeurigheid gegarandeerd. De opneembare statische belasting kan vervolgens worden afgeleid uit de CBR-waarde in de vorm van de beddingsconstante. Het nadeel hiervan is dat er een mogelijke afwijking in de omrekentabellen zit. Daarbij werkt elke meetfout in de CBR-proef ook door op de beddingsconstante. Dit kan tot gevolg hebben dat de afgeleide waardes niet overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast heeft de beddingsconstante als grote beperking het meetbereik. Dit gaat slechts tot één meter onder het maaiveld, mogelijke zwakkere grondlagen kunnen hierdoor gemist worden. Het gebruik van een (hand)sondering geeft voldoende informatie over de opbouw en draagkrachtige lagen van de grond, mits er diep genoeg gemeten wordt. Nadeel is wel dat dit een extra meting is en dus extra tijd kost ten opzichte van een afgeleide beddingsconstante.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65120
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page