University of Twente Student Theses

Login

Het gebruik van patiëntenverhalen om gezondheidszorg te verbeteren, een narratieve review

Joërsen, N. (2014) Het gebruik van patiëntenverhalen om gezondheidszorg te verbeteren, een narratieve review.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze review is geschreven in het kader van het onderzoeksproject ‘Patiënten Weten Beter’. Het verbeteren van gezondheidszorg kan alleen als we weten wat er verbeterd moet worden. Wie kan daar beter over vertellen dan degene die deze zorg ontvangt? Er zijn verschillende dataverzamelingsmethoden om patiëntenverhalen in kaart te brengen. Uit eerdere studies is gebleken dat narratief onderzoek vier potentiele opbrengsten heeft; kennisopbrengst, therapeutische opbrengst, erkenningsopbrengst en adherentie-opbrengst. Narratief onderzoek belooft dus veel, maar maakt het deze belofte wel waar? Deze review is uitgevoerd om in een breed perspectief te bekijken wat een narratieve methodiek oplevert in onderzoek naar de kwaliteit van de gezondheidszorg vanuit het patiëntenperspectief. METHODEN. Er is gekozen voor een narratieve reviewmethode vanwege de heterogeniteit van de data in de bestudeerde onderzoeken en het explorerende karakter van de review. 33 Artikelen zijn geïncludeerd. Kwalitatieve onderzoeken werden geïncludeerd die door de onderzoekers zelf narratief werden bevonden en door middel van patiëntervaringen of –verhalen de kwaliteit van de gezondheidszorg of patiënt-tevredenheid hebben onderzocht. Studies die niet gebruik maakten van patiëntperspectieven, enkel over ziektebeleving gingen of enkel kwantitatieve methoden gebruikten, werden geëxcludeerd. RESULTATEN. De meest voorkomende dataverzamelingsmethode is door middel van interviews (71%). Er was moeilijk onderscheid te maken wanneer gebruik gemaakt wordt van welke interviewmethode. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van documentenonderzoek, observatieonderzoek en mixed-methods om patiëntenverhalen in kaart te brengen. Niet alle potentiële opbrengsten van narratief onderzoek werden teruggevonden in de bestudeerde studies. Voornamelijk de kennisopbrengst kwam naar voren. Slechts tweemaal de erkennigsopbrengst en slechts éénmaal de therapeutische opbrengst. Daarnaast kwam er nog wel een nieuwe opbrengst naar voren: de trainingsopbrengst. In 24% van de studies werden perspectieven van betrokken familie en/of zorgverleners meegenomen, voornamelijk om een specifieke interactionele situatie in kaart te brengen. De meeste onderzoeken gaan over ervaringen met de zorg, maar ook specifiekere onderwerpen werden aangesneden. In de onderzoeken werden twee typen doelen aangetroffen; de meesten omvatten kennisdoelen. De overige studies omvatten veranderdoelen die tevens met grote voorzichtigheid werden geformuleerd. CONCLUSIE Gezien de enigszins eenzijdige gevonden opbrengsten van narratief onderzoek, kan worden geconcludeerd dat narratief onderzoek niet ten volle wordt benut. Ook is niet altijd duidelijk waarin het narratieve karakter in de studies naar voren komt. Aanbevelingen zijn om in onderzoek expliciet het narratieve karakter te beschrijven zodat het voor onderzoekers in de toekomst makkelijker is om criteria op te kunnen stellen voor narratief onderzoek. Zo kan meer recht gedaan worden aan het unieke karakter ervan. Tevens mag de focus meer liggen op veranderdoelen om narratief onderzoek op zijn volle potentie te kunnen benutten.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65126
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page