University of Twente Student Theses

Login

Wonen op eigen kracht

Maanen, L.M.J van and Berghuis, A.M (2014) Wonen op eigen kracht.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het scheiden van wonen en zorg is een actueel onderwerp. Door nieuwe wetten en regelingen moeten mensen met een ZZP 1 tot ZZP 4 indicatie langer thuis blijven wonen. Voor ZZP 1 en 2 is dit al gerealiseerd en per 1 januari 2014 wordt dit ook voor ZZP 3 en 4 gerealiseerd. Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar de omstandigheden waaronder cliënten met een ZZP 3 en 4 indicatie zo optimaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het gaat hier om het extramuraliseren van de intramurale setting van een verzorgingshuis. Door zorgprofessionals zijn een aantal randvoorwaarden opgezet waaronder men optimaal thuis zou kunnen blijven wonen. Dit onderzoek is opgesteld om erachter te komen of deze voorwaarden ook voor de cliënt gelden en wat zij belangrijke voorwaarden vinden bij het langer thuis wonen. Ook is er gekeken naar de mantelzorgers, er wordt verwacht dat zij extra druk moeten gaan dragen en extra ondersteuning moeten leveren in de nieuwe situatie. Er zijn in verschillende gemeenten vragenlijsten verspreid onder personen van 65 jaar en ouder. In deze vragenlijsten zijn de verschillende randvoorwaarden getoetst op aanwezigheid en mate van belang. Ook zijn er verschillende mantelzorgers benaderd met een vragenlijst, hier werd de nadruk gelegd op de activiteiten van de mantelzorgers en de eventueel ervaren druk. Ook werd er gekeken naar de tijd en gelegenheid die mantelzorgers hebben om extra ondersteuning te leveren. Het grootste deel van de resultaten is verwerkt in SPSS. Het resultaat van het onderzoek is dat er nog een aantal belangrijke zaken niet aanwezig zijn. De aanwezigheid van deze aspecten is wel cruciaal voor het langer thuis blijven wonen. Een belangrijk resultaat is dat er vaak geen woningaanpassingen, zoals een traplift of aangepaste doucheruimte, aanwezig zijn in de huidige woning. Dit terwijl deze aanpassingen wel erg belangrijk worden gevonden door de cliënten. Verder liggen er nog verbeterpunten bij het beschikbaar zijn van contactpersonen in noodsituaties. Ook het toezicht op onplanbare momenten schiet nog bij een groot deel van de cliënten tekort. Als laatste is het sociale leven, men heeft vaak te weinig kennis over sociale voorzieningen die in de buurt aanwezig zijn. Voor de mantelzorgers geldt dat zij op dit moment vele activiteiten uitvoeren, maar wanneer het aantal uur ondersteuning zal moeten stijgen, zij dit niet aan kunnen. Zij hebben geen tijd en gelegenheid om dit op te vangen. Ook ondervinden zij op dit moment al nadelige gevolgen van het mantelzorgen, dit zal bij verhoging van het aantal uur alleen maar meer worden. Uiteindelijk komt er naar voren dat een aantal randvoorwaarden nog verbeterd moeten worden, wil men langer optimaal in eigen woning blijven wonen. Deze verbeterpunten liggen vooral op het gebied van veiligheid en in het sociale gebied. De mantelzorgers zijn niet in staat om meer ondersteuning te leveren in de nieuwe situatie, hiervoor zullen andere oplossingen moeten komen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Belangen Organisaties Overijssel, Hengelo, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:01 general works
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65474
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page