University of Twente Student Theses

Login

Het rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel bij subsidie-intrekking. Onderzoek naar in hoeverre het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel de intrekking van subsidies begrenzen en in hoeverre bestuursorganen rekenschap geven van het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel bij het intrekken van subsidies.

Somi, Carolien (2014) Het rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel bij subsidie-intrekking. Onderzoek naar in hoeverre het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel de intrekking van subsidies begrenzen en in hoeverre bestuursorganen rekenschap geven van het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel bij het intrekken van subsidies.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel bij de intrekking van subsidies, is het onderwerp van deze bachelorscriptie. De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: In hoeverre begrenzen het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel de intrekking van subsidies en in hoeverre geven bestuursorganen rekenschap van het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel bij het intrekken van subsidies? Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is gekozen om het onderzoek in twee gedeeltes uit te splitsen. Het eerste gedeelte is het normatief-juridische gedeelte, waar de normen (vanuit het perspectief van beide beginselen) zijn vastgesteld die gelden bij subsidie-intrekking. Voor het normatief-juridische gedeelte is relevante wetgeving en haar geschiedenis, juridische literatuur over subsidieverlening en – intrekking, alsmede over het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel alsmede rechtspraak van de verschillende bestuursrechters geraadpleegd. Het tweede gedeelte is het empirische gedeelte, waar gekeken wordt naar hoeverre bestuursorganen de afgelopen 2 jaar de vastgestelde normen die gelden bij subsidie-intrekkingen hebben nageleefd in de praktijk. De gekozen onderzoeksmethoden bij het empirische gedeelte zijn documentenanalyses en interviews.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:86 law
Programme:Management Society and Technology BSc (56654)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65569
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page