University of Twente Student Theses

Login

Vergelijkende case studie naar politieke corruptie in Nederland als maatschappelijk probleem.

Maat, M.C.S. van de (2014) Vergelijkende case studie naar politieke corruptie in Nederland als maatschappelijk probleem.

[img] PDF
643kB
Abstract:Het afgelopen decennium lijkt de ene corruptiezaak nog niet opgelost, of er is alweer een nieuwe affaire naar buiten gekomen. Om hiervoor redenen te vinden, is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “In hoeverre kunnen wij verklaren dat politieke corruptie in Nederland het afgelopen decennium steeds meer als een maatschappelijk probleem wordt (h)erkend?” Om deze verklarende vraag te beantwoorden wordt eerst gekeken of politieke corruptie meer als maatschappelijke probleem wordt (h)erkend en daarnaast wordt aan de hand van een vergelijkend case study ontwerp verklaard waarom er steeds meer (h)erkenning van politieke corruptie als maatschappelijke probleem is. Dit onderzoek gaat onder andere over maatschappelijke problemen, met de definitie ‘een discrepantie tussen een maatstaf (beginsel, norm) en een voorstelling van een bestaande of een verwachte situatie’. Dat politieke corruptie een maatschappelijk probleem is, komt doordat het nauw verbonden is aan de menselijke drang om zich te organiseren. Waar organisatie is, is macht en waar macht is, is machtsmisbruik. Deze macht is kwetsbaar voor corruptie. Corruptie beïnvloedt beleid en beslissingen, waardoor middelen terecht komen bij partijen die er het meest voor over hebben in plaats van bij partijen die er het meeste recht of baat bij hebben. Om een beeld te krijgen over politieke corruptie in Nederland, kunnen we kijken naar trends. In dit onderzoek wordt gekeken naar strafzaken, interne corruptieonderzoeken en zelfrapportages. Hierin worden ook hypothesen opgesteld: politieke corruptie wordt in het afgelopen decennium meer als maatschappelijk probleem (h)erkend doordat de normen over zelfverrijking strenger zijn geworden onder politieke bestuurders, doordat er meer onderzoek naar corruptie gedaan wordt en omdat er sprake is van focusing events. Als gevolg van de bevindingen in de literatuur, is er een vergelijkende case study gedaan. In deze case study worden drie corruptieschandalen vanaf 1980 tot 1994 besproken en drie corruptieschandalen uit het afgelopen decennium, om te onderzoeken of er sprake is van verandering in normen, waarneming en media-aandacht. De normen worden beoordeeld aan de hand van juridische normen (wetten), de publieke opinie en de hoogste ethische maatstaven. De waarneming wordt achterhaald door te kijken op welke manier de overheid, de maatschappij, justitie en/of de media de corruptieschandalen ontdekt hebben. Als laatste wordt media-aandacht beoordeeld door krantenartikelen te bekijken van twintig jaar geleden en uit het afgelopen decennium om te beoordelen hoe er wordt omgegaan met schandalen in de media. Geconcludeerd kan worden dat normen door de tijd heen veranderd zijn. De wetswijziging Corruptiewetgeving in 2001 heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat corrupte bestuurders niet meer vrijgesproken worden zoals bij Henk Riem in 1994 gebeurde. Ook de waarneming is veranderd, in het afgelopen decennium komt corruptie niet alleen meer aan het licht door collega-bestuurders of de FIOD, maar tippen ook burgers over corrupte bestuurders. Als laatste heeft de media een actievere rol gekregen in de berichtgeving over corruptie, omdat er eerst sprake was van autoriteitenvrees bij journalisten en in het afgelopen decennium is Jos van Rey beschuldigd door de media. Doordat normen, waarneming en media-aandacht veranderd zijn, kunnen we verklaren dat politieke corruptie in Nederland het afgelopen decennium steeds meer als een maatschappelijk probleem wordt (h)erkend, waardoor normen strenger zijn geworden, waarneming zelfs bij de burgers terecht is gekomen en de media steeds kritischer is geworden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Management Society and Technology BSc (56654)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65605
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page