University of Twente Student Theses

Login

Implementatie van CDR in Nederland: bevorderende en belemmerende factoren

Meirmans, Judith Maria (2014) Implementatie van CDR in Nederland: bevorderende en belemmerende factoren.

[img] PDF
948kB
Abstract:Aanleiding: Verschillende landen hebben omtrent het identificeren van de omstandigheden die hebben geleid tot de dood van een kind een methodiek geïmplementeerd en vormgegeven, waarbij een multidisciplinaire en systematische aanpak wordt gehanteerd. Deze methode staat bekend onder de naam Child Death Review (CDR). In Nederland bestaat een dergelijke systematiek nog niet. Onderzoeksvraag: Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie van CDR in Nederland, en hoe kan de vormgeving ervan de implementatie bevorderen? Onderzoekspopulatie: De onderzoekpopulatie bestaat uit potentiële gebruikers van CDR. Design: Er is een kwalitatief onderzoeksdesign gebruikt in de vorm van focusgroepen. Analyse: De analyse van de focusgroepsessies is gedaan op basis van de determinanten uit het Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties (MIDI). Conclusie: Het doel van CDR wordt waardevol geacht en mag worden benadrukt in informatieverstrekking over de methodiek. Mogelijk vormt de methode een bedreiging voor de professional en ouder. Anonimiseren in een vroeg stadium is daarom belangrijk. Incomplete informatieverstrekking wordt aannemelijk geacht. Ter voorkoming hiervan dienen de eisen hieromtrent helder worden vastgelegd. De werkwijze rondom het vragen van toestemming aan ouders dient te worden vastgelegd in een procedure. Terugkoppeling naar ouders toe wordt belangrijk bevonden en dient nader te worden gekaderd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:01 general works
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65608
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page