University of Twente Student Theses

Login

Relatie tussen verzorgingsfactoren en het ontstaan van schedelvervorming

Terpstra, J.M.R. (2014) Relatie tussen verzorgingsfactoren en het ontstaan van schedelvervorming.

[img] PDF
2MB
Abstract:Achtergrond – Ter preventie van wiegendood wordt sinds 1987 een landelijk advies gegeven aan ouders om kinderen in rugligging te laten slapen. Sindsdien is er een flinke toename in voorkomen van schedelvervorming bij baby’s. Er is al veelvuldig onderzoek gedaan naar de risicofactoren van schedelvervorming, echter is er nog weinig onderzoek gedaan naar de verzorgingsgewoonten, specifiek in de leeftijd van 2 tot 4 maanden. Om dit te realiseren is de volgende hoofdvraag tot stand gekomen: ‘Welke verzorgingsgewoonten gedurende de eerste 4 maanden zijn risicofactoren voor de aanwezigheid van een schedelvervorming bij baby’s?’ Methode - Voor dit onderzoek is gekozen voor een patiënt-controle-onderzoek. De deelnemers van de Peiling Veilig slapen 2010/2011 van TNO zijn in dit onderzoek gebruikt als de controlegroep, na toepassing van, de exclusiefactoren leeftijd en het hebben van een schedelafplatting, bestond deze groep uit 490 kinderen. Uit het HEADS onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Twente, zijn de cases verzameld. Na toepassing van exclusiefactoren bestond de groep cases uit 582 kinderen. Er is een univariate, bivariate en multivariate analyse uitgevoerd. De afhankelijke variabele voor dit onderzoek is de aanwezigheid van schedelvervorming. De onafhankelijke variabelen kunnen worden geschaard onder verzorgingsgewoonten en bestaan uit meerdere factoren. Resultaten - Voor de achtergrond variabelen zijn er geen significante verbanden gevonden. Echter zijn er wel sterke verbanden gevonden na het uitvoeren van een bivariate analyse voor mannelijk geslacht en het hebben van een voorkeurshouding. De oddsratio’s voor deze factoren zijn respectievelijk 1,74 (95%BI 1,36 – 2,22 p=0,00) en 43,68 (95%BI 29,30 – 64,14 p=0,00). Bij de opleidingsniveaus van de ouders blijken de ouders met een gemiddelde opgeleiding een hogere kans te hebben op het ontstaan van een schedelvervorming bij hun kind. Uit de enkelvoudige logistische regressie analyse komen de factoren inbakeren en slapen op de rug als risicofactoren naar voren met respectievelijke oddsratio’s van 1,42 (95%BI 1,02 – 1,97) en 1,97 (95%BI 1,36 – 2,83 p=0,04). Uit de meervoudige logistische regressie blijkt, naast het mannelijk geslacht en het hebben van een voorkeurshouding, enkel de factor overwegend slapen op de rug een risicofactor voor schedelvervorming is. Met een aOR van 2,32 (95%BI 1,42 – 3,81 p=0,00). Wederom kwamen voorkeurshouding en geslacht naar boven als belangrijke factoren voor de aanwezigheid van een schedelafplatting. Conclusie - Uit het onderzoek is gebleken dat op de rug slapen een risicofactor is voor het ontstaan van een schedelafplatting. Na correctie voor andere factoren blijkt de factor inbakeren geen risicofactor voor schedelafplatting. De factoren inbakeren en gebruik van een Maxi-Cosi kunnen zijn in dit onderzoek als niet significant naar voren gekomen. Over het op de buik liggen om te spelen overdag kan niet met zekerheid een uitspraak worden gedaan omdat er een groot verschil is tussen de cases en controles in de manier waarop deze variabele is gemeten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65676
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page