University of Twente Student Theses

Login

Elk besluit kent z'n nadeel : een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten

Habing, R.A. (2014) Elk besluit kent z'n nadeel : een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten.

[img] PDF
909kB
Abstract:De Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns) heeft directe invloed op de dagelijkse praktijk van gemeenten omdat besluiten de kern van de (bestuursrechtelijke) besluitvorming raken. Heel lang is wetgeving op dit punt tot stand gekomen door rechtersrecht. Daaraan komt met deze wet een einde. De wet beoogt een uniforme procedure te bewerkstelligen en meer duidelijkheid te krijgen over de weg die burgers en bedrijven moeten bewandelen bij het instellen van een schadeclaim bij de overheid en meer in het bijzonder bij een gemeente. In dit onderzoek is eerst het rechtersrecht beschreven, zeg maar het recht zoals dat geldt tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet en als overgangsrecht geldt voor schadeclaims die op dat moment zijn ingesteld. Vervolgens is de nieuwe wet beschreven. Uit de beschrijving blijkt dat de wettelijke procedures wijzigen wat betreft schadeclaims veroorzaakt door (on)rechtmatige besluiten. De wet ligt er na vele jaren en treedt in werking. Maar hoe gaat het nu in de praktijk? Het is niet simpelweg de nieuwe wet invoeren, alles werkt zoals bedacht en alle problemen van de oude wetgeving opgelost. Hoe ontwikkelen nieuwe zaken zich? Komen er meer schadeclaims omdat de wet eenvoudiger is geworden en wordt indienen van een claim simpeler? Dit zijn allemaal vragen die relevant zijn voor een gemeente voor de afhandeling van schadeclaims gebaseerd op (on)rechtmatige besluiten. Elke gemeente heeft te maken met dergelijke schadeclaims, Een middelgrote gemeente, zoals Rijssen-Holten, ontvangt regelmatig schadeclaims van burgers en bedrijven. De auteur van deze scriptie werkt bij deze gemeente en is incidenteel betrokken bij de afwikkeling van de schadeclaims veroorzaakt door besluiten, maar nog meer bij bezwaren tegen besluiten op dergelijke schadeclaims. Een goede implementatie is van belang om ervoor te zorgen dat schadeclaims zo snel mogelijk op een juiste manier worden afgehandeld, dat wil zeggen: voldoen aan de gestelde eisen. Daarvoor is aansluiting gezocht bij juridische kwaliteitszorg met als doel algemene handvatten te formuleren om de nieuwe wettelijke procedures te integreren in de bedrijfsvoering van gemeenten. De wetgeving vormt de eerste lijn in het onderzoek. Juridische kwaliteitszorg is de tweede lijn. Dit onderzoek geeft duidelijkheid over nieuwe wetgeving, de gevolgen ervan in het algemeen en voor de organisatie van de gemeente Rijssen-Holten in het bijzonder. De juridische kwaliteitszorg krijgt vorm via uitleg over een integraal systeem voor juridische kwaliteitszorg bij gemeenten en de juridische scan van de vereniging Juridische Kwaliteitszorg voor Lokaal Bestuur (VJK). De koppeling van de nieuwe wetgeving aan juridische kwaliteitszorg resulteert in een handreiking om schadeclaims gebaseerd op (on)rechtmatige besluiten op een gestructureerde manier af te handelen. De handreiking bestaat uit aanbevelingen over de vormgeving van de implementatie en uitvoering. Dit beoordelingskader is het beoogde eindresultaat van het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat juridische kwaliteitszorg of een kwaliteitssysteem en de bijbehorende modellen hulpmiddelen vormen voor implementatie van de Wns, maar zeker geen panacee tegen de gevolgen van schadeclaims veroorzaakt door (on)rechtmatige besluiten. Een systematische werkwijze geïncorporeerd in een overkoepelend systeem vergroot de samenhang, levert een beter inzicht op in de juridische risico’s en bijbehorende financiële en andersoortige gevolgen en vergroot daarmee de kans dat risico’s tijdig worden gesignaleerd en afgewend of beheerst kunnen worden. Voor de gemeente Rijssen-Holten bestaat een optimaal resultaat eruit de (centrale) registratie en procesbewaking van schadeclaims te verbeteren met hoger niveau van risicobeheersing en –bewustzijn tot gevolg, de implementatie van de Wns voor het onderdeel nadeelcompensatie ter hand te nemen zodra duidelijkheid bestaat over inwerkingtreding en het overgangsrecht, de gezamenlijke handleiding van de VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie beschikbaar is en voor schadeclaims bij onrechtmatige besluiten niet actief maatregelen te nemen, gezien de betekenis in de praktijk nihil is. Een pro-actieve aanpak geldt als ideaalbeeld, maar het getuigt van wijsheid om de huidige werkwijze voor verzoeken om nadeelcompensatie nog te continueren tot de inwerkingtreding van wettelijke regeling voor nadeelcompensatie. De keuze voor een optimale ambitie en resultaat doet recht aan afweging tussen relevante factoren zoals het relatief beperkte aantal schadeclaims, de gelimiteerde beschikbare middelen en een aantal onzekerheden waarmee de nieuwe wetgeving nog is omgeven. De kunst is om uiteindelijk een balans te vinden tussen het bereiken en behouden van een aanvaardbaar kwaliteitsniveau tegen redelijke investeringen waarbij voorkomen altijd nog beter is dan genezen.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Gemeente Rijssen-Holten
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65697
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page