University of Twente Student Theses

Login

Does time pressure induce tunnel vision? An examination with the Eriksen Flanker Task

Assink, N. (2014) Does time pressure induce tunnel vision? An examination with the Eriksen Flanker Task.

[img] PDF
474kB
Abstract:In applied psychologic research, tunnel vision is often assumed to be induced by time pressure. In my research, I used time pressure as a stressor and the Eriksen flanker task to investigate the occurrence of tunnel vision. The affect of task-irrelevant flankers on reaction times was reduced under high time pressure, in accordance with the expectations of tunnel vision. The proportion of correct responses, however, shows an opposite pattern: the affect of the flankers on the accuracy was increased under high time pressure. Based on speed and accuracy information independently, it is impossible to conclude whether or not tunnel vision had occurred. I therefore used the Wiener diffusion model to gain insight into the properties of the underlying decision process. Using a computer simulation, the parameter values for this model were estimated, given the measured data. The estimated values for the parameters alpha (boundary separation) and delta (drift rate) were used in further analysis. As expected, increased time pressure reduced the boundary separation, the amount of evidence required to make a response. The estimated value for the drift rate, representing the rate of evidence accumulation, was smaller for incongruent trials compared to congruent trials, as expected. The drift rate was also found to be smaller in the high time pressure condition. To determine whether or not tunnel vision had occurred, the interaction between time pressure and congruency was examined. When the flankers are close enough to the target, the influence of the flankers on the drift rate does not decrease under high time pressure. The results even seem to indicate a small increase in affect. I conclude based on these results that increased time pressure did not induce tunnel vision in this setting. Samenvatting In de toegepaste psychologie wordt er vaak van uit gegaan dat tunnelvisie wordt veroorzaakt door stress. In mijn onderzoek heb ik tijdsdruk gebruikt als stressor en de Eriksen flanker task gebruikt om te meten of er tunnelvisie optrad. Onder hoge tijdsdruk was het effect van de flankers op de reactietijden kleiner. Dat sluit aan bij wat je zou verwachten bij tunnelvisie. Het percentage correcte responses laat echter een tegenovergesteld effect zien: onder hoge tijdsdruk is het effect van de flankers op de accuratesse groter. Op basis van deze twee variabelen, apart bekeken, is geen conclusie te trekken over het al dan niet optreden van tunnelvisie. Ik heb daarom het Wiener diffusion model gebruikt om informatie over eigenschappen van het onderliggende beslissingsproces te krijgen. Met behulp van een simulatie zijn de waarden van de parameters van dit model geschat, op basis van de data. De geschatte waarden van de twee relevante parameters, alpha en delta, zijn verder geanalyseerd. Hieruit bleek dat tijdsdruk, zoals verwacht, een grote invloed heeft op de hoeveelheid evidentie die nodig is om een response te kunnen maken (gerepresenteerd door de “boundary seperation” variabele alpha). De “drift rate” delta representeert de snelheid waarmee evidentie verzameld wordt. Vergelijking tussen de verschillende geschatte waarden van deze parameter laten zien dat evidentie langzamer verzameld wordt in incongruente trials dan in congruente trials, zoals verwacht. Ook werd onverwachts gevonden dat de drift rate lager was onder hoge tijdsdruk. Om te bepalen of er sprake was van tunnelvisie werd de interactie tussen tijdsdruk en congruentie op de waarde van de drift rate parameter delta bekeken. Hieruit bleek dat, als de flankers dicht genoeg bij de target stimuli staan, het effect van de flankers niet afneemt onder tijdsdruk, maar zelfs iets toeneemt. Hieruit concludeer ik dat er in deze setting geen sprake is van tunnelvisie veroorzaakt door (tijd)stress.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65703
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page