University of Twente Student Theses

Login

Valpreventie onder ouderen : revalidatie van verslechterde balans met hulp van de Nintendo Wii Fit

Rudde, J. (2014) Valpreventie onder ouderen : revalidatie van verslechterde balans met hulp van de Nintendo Wii Fit.

[img] PDF
1MB
Abstract:Doel. Omdat de val-prevalentie van 65 plussers tegenwoordig stijgt en technologie steeds meer in de gezondheidszorg ingezet wordt, werd met deze systematische review het eerste doel nagestreefd te bepalen op welke wijze de Nintendo Wii Fit als valpreventie toegepast wordt. Hierbij werd rekening gehouden met welke subgroepen geworven werden, hoe de interventies eruit zien, of de Nintendo Wii Fit als valpreventie door de ouderen geaccepteerd wordt, en welke effecten deze op de verslechterde balans heeft. Het tweede doel was een advies te geven over hoe zo'n interventie precies eruit moet zien om de verstoorde balans op de lange-termijn te kunnen verbeteren. Methode. De eerste fase van dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers die uit de literatuur artikelen hebben gefilterd welke benaderen in hoeverre games als therapieprogramma's in de gezondheidszorg ingezet kunnen worden. In fase 2 werden tien van de 362 geselecteerde artikelen samengevat en met hulp van aanvullende literatuur geïnterpreteerd. Resultaten. Aan de vanaf één dag tot drie maanden durende interventies deden twee tot 27 in serviceflats wonende 65 plussers met zeer uiteenlopende gezondheidstoestanden mee. Er werd voor twee tot acht balans games gekozen. De Nintendo Wii Fit werd door de ouderen niet als valpreventie geaccepteerd. De statische balans, de gewichtsverdeling, de mate van instabiliteit en de spatiaal-temporale parameters zijn verbeterd, terwijl de dynamische balans onveranderd bleef. Conclusie. Toekomstig onderzoek moet een experimentele studie over acht weken zijn, gedurende welke periode 65 plussers met een verstoorde balans twee keer per week 30 minuten de balans game "Soccer Heading" spelen. De deelnemers moeten geen tekorten in hun visie, gehoor en hersen hebben. De daadwerkelijke effectiviteit in relatie tot de acceptatie van de Nintendo Wii Fit als valpreventie moet nog worden vastgesteld. Een longitudinale studie moet de aanhoudendheid van de effecten bepalen. Abstract Purpose. Because nowadays falling prevalence is rising more and more in 65 years old people and those who are older and because the use of technology in health care is also rising, this systematic review was aimed to firstly examine the ways in which the Nintendo Wii Fit can be used for prevention of falling. According to this, the possible target groups, the composition of the interventions, the extent of acceptance of the Nintendo Wii Fit as prevention of falling by elderly, and the effects of the interventions were provided. Secondly, this systematic review was aimed to give an advice about how to design an intervention to may be able to improve impaired balance in the long term. Methods. In the first wave of this review, researchers have collected a high number of abstracts about how games can be applied as therapy programs in health care. In the second wave, ten out of the 362 selected articles were summarized and interpreted by means of additional literature. Results. Two till 27 in communities living 65 years old people and older ones with divergent states of health participated in interventions lasting about one day till three months. For the interventions two till eight balance games were chosen. The elderly did not accept the Nintendo Wii Fit as falling prevention. Static balance, weight distribution, level of instability and spatial-temporal parameters improved, while dynamic balance did not change anyway. Conclusions. Future research must be an experimental study lasting eight weeks during which people with impaired balance levels of 65 years and older have to play the balance game "Soccer Heading" twice a week for 30 minutes. The participants may not have impairments in their vision, hearing and brain. In future research, the actual effectiveness of the Nintendo Wii Fit in relation to the acceptance of it as prevention of falling by elderly must be examined. Further, the continuity of the effects must be established through a longitudinal study.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65776
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page