University of Twente Student Theses

Login

Blauw eerlijk verdeeld? Een model ter verklaring van wisselende politiesterkte in historische context.

Wakeren, J.B. van (2014) Blauw eerlijk verdeeld? Een model ter verklaring van wisselende politiesterkte in historische context.

[img] PDF
1MB
Abstract:Politiesterkte is zowel in de wetenschap, politiek als in de hele samenleving een veelbesproken onderwerp. Er zijn echter veel verschillende factoren aan te dragen om politiesterkte in een bepaalde gemeente of regio te verklaren en de meeste studies kiezen ervoor om slechts één of twee perspectieven te onderzoeken en laten daarbij de bredere maatschappelijke context vaak ongeroerd. De huidige studie is een poging om verschillende factoren te integreren in één model en daarbij ook een blik te werpen op de invloed die macrosociologische processen op de politiesterkte hebben. Bij het construeren van het model wordt een organisatiesociologisch perspectief gehanteerd. Het model wordt getest op een praktijkvoorbeeld, de ontwikkeling van politiesterkte in Overijsselse gemeenten tussen 1971 en 1986. Speciale aandacht is er ook voor de verdeling van politiesterkte over stad en platteland, een onderwerp dat weinig besproken is in de literatuur. Er wordt gebruik gemaakt van een longitudinaal onderzoeksdesign met retrospectieve data. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een documentanalyse. Opvallend aan de resultaten is de zeer sterkte politiestijging in de provincie Overijssel. Waar de politie-eenheden over het algemeen in 1971 zwaar onderbemand zijn, zijn er in 1986 diverse eenheden die boven hun maximale bezetting opereren. Noemenswaardig is ook dat er een sterke nivellering optreedt. Waar de verschillen in 1971 tussen stad en platteland zeer groot zijn, worden deze steeds kleiner. Politiegroei blijft gedurende de hele periode toekomen aan de plattelandsgemeenten, terwijl de sterktegroei in de grotere steden eind jaren ‘70 stagneert. Inwonertal blijkt de beste voorspeller voor politiesterkte en is een variabele die invloed heeft op veel andere variabelen in het model. Daarnaast blijken, in overeenstemming met de literatuur, de organisatievorm, de mate van stedelijkheid en etnische verschillen voorspellers van politiesterkte. Nieuw is het onderzoek naar de burgemeester, die een belangrijke rol kan spelen in het verkrijgen van een sterkteverhoging van de politie in zijn gemeente. Vanuit een bredere kijk lijkt ook de ontzuiling van de Nederlandse maatschappij bij te dragen aan de gevonden resultaten. Het verval van de invloed en de daarmee gepaarde gaande sociale controle van voornamelijk de confessionele zuilen op het platteland, lijkt te zijn gecompenseerd door het verhogen van politieaanwezigheid op het platteland. Ook de groeiende overheid onder de opkomst van de verzorgingsstaat lijkt bij te dragen aan de gevonden resultaten. Vanuit de gedachte dat iedere burger evenveel recht heeft op de diensten van de overheid, is het gerechtvaardigd om ook op het platteland een goede bereikbaarheid van de overheidsdiensten aan te bieden. Aanbevolen wordt om in vervolgonderzoek een meer brede kijk op politiesterkte te hanteren dan voorheen gedaan werd. Ook verder onderzoek naar enkele in het model geïntroduceerde variabelen is gewenst, met name waar het gaat om de invloed van de burgemeester en de relatie met andere organisaties.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65805
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page